“Low Carbon Society” แนวทางลดภาวะโลกร้อน

Leave a comment

ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังให้ความ  สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเริ่มส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนมีลักษณะเป็นห่วงโซ่ ส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆ โดยปลายห่วงโซ่ที่เกิดขึ้น คือ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก  เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษย์ ทำให้  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น เกิดการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกและหิมะที่ปกคลุมภูเขาสูง ทำ  ให้ระดับน้ำทะเลปานกลางสูงขึ้น สร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศทางทะเล และประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่ง  การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและความไม่แน่นอนของภูมิอากาศทำให้เกษตรการเกิดความยากลำบากในการปลูกพืชผล เป็นต้น

หากเราพิจารณาถึงต้นเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น เราจะพบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมหาศาล จากรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) พบว่าในปี 2009 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจากปี 1973 ถึง 36 % โดยเพิ่มขึ้นจาก 280 PPMV (parts per million by volume) เป็น 387 PPMV โดยประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ตามลำดับ เรื่องที่น่าวิตกคือ ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อียิปต์ อิหร่าน และประเทศไทย มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการที่ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วใช้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ More

Advertisements

เกร็ดความรู้เรื่องผ้าคอตตอน

1 Comment

เคยสงสัยกันมั๊ย ว่าทำไมเราซื้อเสื้อยืดที่บอกว่าผลิตจากผ้าคอตตอนมาเหมือนกัน แต่ความรู้สึกเวลาที่เราจับผ้าไม่เหมือนกัน คำตอบก็คือ ผ้า Cotton 100% ของเสื้อยืดที่เราซื้อมานั้น มันมีการแบ่งคุณภาพออกเป็นหลายแบบ โดยดูที่ความบริสุทธิ์ของเส้นใยฝ้าย ความหนา และ การเรียงตัวของเส้นใยฝ้าย โดยคุณภาพของ ผ้า Cotton 100% ในท้องตลาดแบ่งออกได้ ดังนี้

 • แบ่งตามชนิดของเบอร์ผ้า หลักๆที่โรงงานแบ่งจะมี 3 ประเภท คือ เบอร์ 20 , เบอร์ 32 และ เบอร์ 40 โดยผ้าเบอร์ 40 จะเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีที่สุด
 • แบ่งตามกระบวนการผลิต แบ่งเป็น Cotton OE โออี, Cotton Semi เซมิ, Cotton Combed คอมบ์

การแบ่งเกรดผ้าคอตตอน ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ตลาดทั่วไปมักใช้ คือ ผ้า Cotton 100% และ ผ้า Cotton ผสม Polyesters

ผ้าคอตตอน Cotton 100% เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ จึงไม่ระคายเคือง ติดไฟตามคุณสมบัติของCotton ไม่ลาม ขี้เถ้าจะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อน
ไม่สามารถใช้เทคนิคแบบรีดซึมได้ เนื้อผ้ามีความคงตัวสูง ( ยับง่ายกว่าใยสังเคราะห์) เนื้อผ้ามีการหดตัว มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคการทอ การทอที่ดีต้องควบคุมให้การหดตัวของผ้าอยู่ในระดับต่ำ และความคุมได้อย่างสม่ำเสมอ ถ่ายเทอากาศได้ดีเมื่อเทียบกับชนิดที่ผสมใยสังเคราะห์

Cotton 100%

Cotton 100%

Cotton ผสมPolyesters มีส่วนผสมจากสิ่งสังเคราะห์ ไม่เหมาะกับบางงานที่ต้องการความปลอดภัย ติดไฟง่าย และไหม้ไฟตามคุณสมบัติของ polyesters สามารถใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพแบบรีดซีมได้ เนื้อผ้าที่ผสมใยสังเคราะห์ จะคืนตัวไว ( ไม่ยับง่าย ) การหดตัวต่ำกว่าชนิด COTTON100% เนื่องจากโครงสร้างของใยผ้า ถูกตรึงไว้ด้วย polyesters ทำให้การหดตัวไม่มาก การถ่ายเทอากาศไม่ดี

Dobby Polyester Cotton Brushed Fabric

Dobby Polyester Cotton Brushed Fabric

ผ้าฝ้าย หรือ cotton 100% ที่นำมาผลิตเสื้อยืดนั้น สามารถแบ่งตามเบอร์เส้นด้าย ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งได้ 3 เบอร์ คือ 20,32,40 ตามลำดับ สำหรับเบอร์เส้นด้ายที่สูงเกิน 40 ขึ้นไปจะพบเห็นได้ไม่มากนักในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ต้องสั่งทอขึ้นโดยเฉพาะตามเบอร์ที่ต้องการ เนื่องจากกระบวนการในการผลิต (ปั่นเส้นด้าย) ให้เส้นด้ายมีขนาดเล็กต้องอาศัย เครื่องจักรและการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีต้นทุนที่สูงในการผลิต เมื่อนำมาผลิตเสื้อยืดก็จะมีต้นทุนสูงตามไปด้วย ถ้าเบอร์น้อยจะใช้ด้ายเส้นใหญ่ เบอร์ มากใช้ด้ายเส้นเล็ก เช่นผ้า Cotton 100 % เบอร์ 20 เนื้อผ้าจะมีความหนามากกว่าเบอร์ 32 เนื่องจากขนาดเส้นด้ายที่ใหญ่กว่า โดยทั่วไปผ้า Cotton ที่นิยมนำมาใช้ทำเสื้อยืดและเสื้อโปโล ในราคาระดับปานกลางถึงสูงคือผ้าคอตตอน 100% เบอร์ 20 (เสื้อยืดสำหรับผู้ชาย) และ 32(เสื้อยืดสำหรับผู้หญิง) ส่วนเบอร์ 40 มักจะนำมาทำเสื้อสำหรับเด็กอ่อน หรือเสื้อที่เน้นความบางเป็นพิเศษ และเสื้อยืดแบรนเนมส์บางรุ่นเบอร์ที่สูงกว่า 40 จะเป็นเสื้อยืดที่ต้องสั่งทอผ้าขึ้นเป็นพิเศษ

กระบวนการผลิตเส้นด้าย เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของเนื้อผ้า เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพทั้งในด้านการเรียงตัวของด้ายที่มีความหนาแน่น สม่ำเสมอและกำจัดสิ่งสกปรกแปลกปลอมออกจากเส้นใยเพื่อให้ได้เส้นด้ายที่มี คุณสมบัติที่ดีเมื่อไปทอเป็นผ้าผืน ทำให้สามารถแบ่งเกรดผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการผลิตได้ 3 เกรดคือ

 1. Cotton OE ไม่ผ่านกระบวนการคัดคุณภาพของเส้นใยฝ้าย เสื้อยืดที่ผลิตจาก Cotton ชนิดนี้จะมีความกระด้างกว่าอีกสองประเภทรวมถึงความเหนียวทนต่ำขาดง่าย เป็นผ้า Cotton เกรดต่ำสุด และมีราคาถูกสุด เนื่องจากต้นทุนในการใช้เครื่องจักรและกระบวนการในการผลิตจากเส้นใยฝ้ายเป็น เส้นด้ายต่ำสุด
 2. Cotton Semi ผ่านกระบวนผลิตเส้นด้ายโดยวิธีการสางเส้นใยฝ้ายโดยครื่องจักรทำให้ได้ผลผลิต เป็น เส้นด้ายใยสั้น ที่มีขนาดใหญ่ (เบอร์ 20 – 32) และมีความเนียนนุ่มและกระด้างในระดับปานกลาง
 3. Cotton Comp ผ่านกระบวนผลิตเส้นด้ายโดยวิธีการหวีเส้นใยด้วยเครื่องจักร ซึ่งมีกระบวนที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าแบบการสาง ทำให้ได้ผลผลิตเป็น เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก (เบอร์ 32 ขึ้นไป) และสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยได้ในเปอร์เซ็นที่มากกว่า รวมถึงได้เส้นด้ายที่มีเส้นใยที่ยาวกว่า เมื่อนำมาทอเป็นผ้าผืนจึงเป็นผ้า cotton ที่เนื้อดีมีความนุ่ม และกระด้างในระดับต่ำ เหนียวทน ขาดยาก มีความมัน

จากข้อมูลด้านบน คงทำให้ผู้อ่านหลายๆ คนพอเข้าใจถึง ผ้าคอตตอน แต่ละประเภทขึ้นมาบ้างแล้ว โอกาสหน้าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าคอตตอน ที่เป็นเกร็ดและข้อควรรู้่มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่สนใจ อยากเลือกซื้อผ้าคอตตอนแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผ้าคอตตอนแท้ 100% ผ้าคอตตอนไทย ผ้าคอตตอนญี่ปุ่น สามารถเข้ามาชม มาเลือกซื้อได้ทีเว็บไซต์ http://www.DaisyCotty.com นะคะ และพบกันใหม่ บทความหน้า สวัสดีค่ะ

ตลาดมือ2ของบัตร voucher ทุกชนิดกับ Vouchertoday

Leave a comment

ตลาดมือ2ของบัตร voucher ทุกชนิด ทีที่ทริปในฝันของคุณเป็นจริงได้ในราคาที่คุณเอื้อมถึง http://www.vouchertoday.com  แนะนำ website ที่เปิดตัวครั้งใหม่ ชื่อ www.vouchertoday.com โดย vouchertoday.com เป็นตลาดกลางการซื้อขาย บัตร voucher และ ตั๋วทุกประเภท ทั้งบัตรมือ1 ที่ออกจากทางโรงแรมโดยตรง หรือ มือ2 ที่มาจากผู้ซื้อในงานไทยเที่ยวไทย หรือ ได้จากแหล่งอื่นๆ

โดยสินค้าที่เรามีในตลาดนี้ ส่วนใหญ่ราคาถูกมาก จนทำให้ทุกคน สามารถไปเที่ยว และใช้บริการในที่ๆราคาเต็ม ไม่สามารถเอื้อมถึงได้ เพราะมาจากผู้ที่ซื้อบัตรมาจาก งานท่องเที่ยว หรืออื่นๆ และไม่สามารถไปได้ ดังนั้น voucher ใบนั้นๆจะไม่มีค่าอะไรเลย ถ้า เลยกำหนดการใช้งานของ voucher นั้นๆไปแล้ว ดังนั้นราคาที่ผุ้ขายนำมาขายต่อกันก็จะถูกกว่าในงานอีกด้วยซ้ำ และมี ให้เลือกมากมาย หลายประเภทบัตรไม่ว่าจะเป็น voucherที่พัก voucherทานอาหาร voucher spa บัตรลดราคาสินค้า gift card บัตรเงินสด บัตรเช่ารถ บัตรคอนเสิรต์ ละครเวที และ อื่นๆ อีกมากมาย

และเรา ก็เชื่อว่าทุกท่านมี voucher ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อยู่ในมือ อยู่แล้วทุกคน เพียงแค่ท่านไม่สังเกต เท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็น บัตรลดราคาที่ได้แถมจาก นิตยสาร voucher ที่ได้แจกจากบัตรเครดิต gift card ที่ได้จากการใช้จ่ายถึงยอดจ่ายของห้างสรรพสินค้า บัตรสะสมแต้มร้านอาหาร หรือ สปา เสริมสวยต่างที่ สามารถนำไปแลกบริการได้ หรือแม้กระทั่ง แสตมป์สะสมแต้มของร้านสะดวกซื้อ ที่ท่านมีเก็บไว้ ท่านสามารถนำมาขาย เพื่อให้คนที่ต้องการใช้ ในเวลาที่ท่านไม่สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อเป็นการแบ่งปัน และ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท่านได้อีกด้วย

VocuherToday.com สังคมแห่งความคุ้มค่า ขอเชิญทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เข้ามาเลือกซื้อ เลือกชม และ ลงขายบัตร voucher กับเราได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เจอกันได้ที่ www.vouchertoday.com หรือ ติดตามการ update voucher ลดราคากับเราทุกวันได้ที่ facebook.com/vouchertodaypage

เนคเทคเปิด “ตลาดนัดไอที” เชื่อมศูนย์ญี่ปุ่น

Leave a comment

เนคเทค ร่วมกับ ม.เกียวโต และสถาบันสารสนเทศญี่ปุ่นเปิด “ตลาดนัด” บริการสารสนเทศพร้อมกัน เชื่อมโยงเครือข่าย 2 ประเทศ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการกริดภาษาและบริการประจำ กทม. ให้บริการฐานข้อมูลทางภาษาที่หลากหลาย พร้อมให้นักพัฒนาประยุกต์ใช้สำหรับงานวิจัยหรืองานที่ไม่หวังผลกำไร หวังเป็นฐานแพลตฟอร์มบริการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต

 Nectec

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดงานแถลงข่าว “ตลาดนัดบริการสารสนเทศ สำหรับนักไอทียุคใหม่ เปิดบริการ Language Grid และ Service Grid Bangkok Operation Center” ณ อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 ก.พ.54 โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงศ์ ผอ.เนคเทค กล่าวว่า ทางเนคเทคนั้นได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต และ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น (The Nation Intitue of information and Communications Technology of Japan : NICT) ร่วมเปิดบริการตลาดนัดบริการสารสนเทศพร้อมกันทั้ง 2 ประเทศ

ผอ.เนคเทค กล่าวว่า ศูนย์กลางสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการนี้มี 3 ศูนย์คือ 1. ศูนย์กริดภาษา (Language Grid Bangkok Operation Center) เครื่อข่ายด้านการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ 2. ศูนย์กริดบริการ (Service Grid Bangkok Operation Center) เป็นเทคโนโลยีด้านการบริการ และ3. ศูนย์กริดภาษาเกียวโต (Language Grid Kyoto Operation Center) ซึ่งเป็นความร่วมมือจากญี่ปุ่น

ศูนย์เหล่านี้จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมบริการต่างๆ ทั้งที่เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีและสาระดิจิทัลอื่นๆ โดยมีการเชื่อมโยงบริการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้บริการเว็บเซอร์วิส และในอนาคตจะนำไปต่อยอดทั้งในเชิงสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกริดภาษาประจำกรุงเทพฯ นั้น เนคเทคเป็นผู้ดูแลโดยเปิดสำหรับงานวิจัยหรืองานที่ไม่หวังผลกำไรเท่านั้น และจะครอบคลุมถึงการให้บริการทั่วไป รวมถึงการใช้งานภายในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรด้วย เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ได้ติดต่อสื่อสารหลายภาษา ภายในชุมชนหรือโรงเรียน และงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในเรื่องการติดต่อสื่อสารหลายภาษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทางด้าน ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช นักวิจัยอาวุโสเนคเทค ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกริดภาษาและกริดบริการ อธิบายว่า กริดดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการ เพื่อแบ่งปันฐานข้อมูลภาษาและบริการ เกี่ยวกับฐานข้อมูลภาษาจากทั่วโลก โดยเชื่อมต่อระหว่างผู้สนับสนุนฐานข้อมูลกับผู้ใช้งานผ่านทางระบบเว็บเซอร์วิส

“กริดภาษานี้ มุ่งเน้นที่จะเชื่อมโยงบริการทางฐานข้อมูลภาษาอันหลากหลาย ที่เปิดให้บริการโดยองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน และพัฒนาโครงสร้างของระบบ ที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้จากหลายองค์กรที่มีฐานข้อมูลแตกต่างกัน” ดร.วิรัชอธิบาย โดยขณะนี้ได้พัฒนาไปหลายภาษาแล้ว อาทิ ฮินดี พม่า ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ฯลฯ ซึ่งมีปริมาณคำที่มาก สามารถเชื่อมโยง ตลอดจนให้ข้อมูลทางความหมายข้ามภาษา สืบค้นได้ง่าย” 

ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานกริดภาษา เพื่อแบ่งปันฐานข้อมูลสำหรับการใช้งาน หรือนำไปพัฒนาระบบต่างๆ ตามความต้องการ รวมถึงการประยุกต์ฐานข้อมูลพจนานุกรมจากคู่ภาษาหนึ่งกับภาษาอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกภาษาให้กับการแปล และความถูกต้องที่มากขึ้น

ผอ.เนคเทค อธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบดังกล่าวเป็นแนวทางการออกแบบ และพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นเสมือน “ตลาดกลาง” (Marketplace) ที่รวบรวมข้อมูลและสาระดิจิทัล รวมทั้งเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยกัน มาแปลงและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้บริการ (Platform as a Service) ที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูล และมาตรฐานการประยุกต์ใช้บนโครงสร้างสารสนเทศที่เป็นระบบได้อีกด้วย

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานการศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลต่างๆ เพื่อมาสร้างประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาธุรกิจผ่านเว็บเซอร์วิส เฉพาะกลุ่มวิจัยหรือองค์กรที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://servicegrid-bangkok.org

อย่างไรก็ดี ศูนย์บริการสารสนเทศทั้ง 3 อยู่ภายใต้โครงการ “ดิจิไทซ์ ไทยแลนด์” (Digitized Thailand) โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างและบริการระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติสำหรับนวัตกรรมและต่อยอดผลงานในอุตสาหกรรมสารสนเทศ.

เหรียญมหาเศรษฐี หลวงปู่เช้า

Leave a comment

หลวงปู่เช้า อตตฺจิตโต วัดห้วยลำใย อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันอายุ ๙๐ ปี ท่านเป็นศิษย์สายพุทธาคม “หลวงปู่ศุข” วัดปากคลองมะขามเฒ่า โดยอุปสมบท และศึกษาพุทธมนต์จาก พระใบฎีกา บุญยัง วัดหนองน้อย ซึ่งเป็นพระปลัดซ้ายของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า นอกจากนี้ หลวงปู่เช้า ยังได้ฝากตัวเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อีกท่านหนึ่งด้วย

 หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำใย

เนื่องในโอกาสที่หลวงปู่เช้า เจริญอายุครบ ๙๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ท่านดำริให้สร้างเหรียญมหาเศรษฐี เพื่อเป็นที่ระลึก โดยปรารภว่า “ทำเหรียญเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ มีเงิน มีทองนับไม่หวาดไหว ให้ซื้อง่ายขายดี มีกำไร คิดสิ่งใด สมปรารถนา สถาพร”

เหรียญมหาเศรษฐี หลวงปู่เช้า เป็นเหรียญรูปไข่ รูปหลวงปู่ครึ่งองค์ แกะแม่พิมพ์ได้เหมือนกับหลวงปู่มาก ด้านหลังเป็นยันต์ “เรือสำเภาไปค้า” อันเป็นยันต์ที่ “หลวงพ่ออ๋อย” วัดไทร บางขุนเทียน พระเกจิอาจารย์ยุคเก่า ได้ลงไว้ในเหรียญรุ่นแรกของท่าน ได้สร้างเศรษฐีฝั่งธนฯ มาแล้วนับไม่ถ้วน โดยโบราณาจารย์เชื่อกันว่า ยันต์นี้ปลุกเสกให้ดีจะร่ำรวย เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ชั่วลูกชั่วหลาน

ปัจจุบัน เจ้าสัวใหญ่ เศรษฐีร้อยล้าน พันล้าน ต่างมีความเชื่อเรื่องพลังแห่งโภคทรัพย์ของเรือสำเภา ที่จะนำพาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้อย่างต่อเนื่อง เหรียญมหาเศรษฐี หลังยันต์เรือสำเภา ของหลวงปู่เช้า จึงน่าเสาะแสวงหา เพื่อต่อยอดธุรกิจ การค้าให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองสมกับชื่อเหรียญมหาเศรษฐีเป็นที่สุด หลวงปู่ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตเดี่ยวทุกวัน โดยปิดท้ายเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ อันเป็นวันครบรอบชาติกาล ๙๐ ปีของท่าน ณ วัดห้วยลำไย โดยมีจำนวนสร้าง คือ

 • เหรียญเนื้อทองคำ ๑๙ เหรียญ
 • เนื้อเงิน ๓๙๙ เหรียญ
 • เนื้อนวโลหะ หน้ากากเงิน ๓๙๙ เหรียญ
 • เนื้อนวโลหะ ๙๙๙ เหรียญ
 • เนื้ออัลปาก้า ๑,๙๙๙ เหรียญ
 • เนื้อทองแดง ๒,๙๙๙ เหรียญ

ทุกเหรียญตอกโค้ด และหมายเลข ติดต่อทำบุญบูชาได้ที่ วัดห้วยลำใย โทร.๐๘-๐๗๘๒-๑๒๘๐, นิตยสารพระเกจิ โทร.๐-๒๔๓๔-๖๑๘๙
หรือ เช่าบูชาวัตถุมงคลของ หลวงปู่เช้า รุ่นอื่นๆ อีกมายมายได้ที่ เว็บไซต์ http://www.AmuletAsia.com

โรงเรียนดี โรงเรียนดัง

Leave a comment

ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบการวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ได้พบว่าสิ่งที่คิดว่าง่ายหลายอย่างนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องด้วยคนยังติดยึดที่ชื่อโรงเรียนมากกว่าสิ่งอื่นใด การกำหนดให้เรียนในพื้นที่บริการให้เรียนใกล้บ้านนั้น ถ้าโรงเรียนใกล้บ้านเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงรู้จักกันดี จะไม่มี ปัญหาในข้อกำหนดนี้เลยแต่คนอื่นที่อยู่ห่างไกลจะเรียกร้องสิทธิที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลโรงเรียนเพียงใดก็ตาม ในทางตรงข้าม ถ้าโรงเรียนใกล้ บ้านมีชื่อเสียงน้อยก็อ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา ที่จะขอไปเข้าโรงเรียนอื่นแทน ถามว่าทำไม ถึงเป็นเช่นนั้น คำตอบคือต้องการให้ลูกเรียนโรงเรียนดี ๆ มีชื่อเสียง เพราะเชื่อว่าถ้าลูก ได้เรียนโรงเรียนดังกล่าว ลูกก็จะได้เป็นคนเก่ง คนดีเหมือนคนอื่นที่เขาเก่งเขาดี และเคยจบมาจากโรงเรียนนี้

โรงเรียนมีชื่อเสียง คือ โรงเรียนดี นี่คือ ทัศนคติของคนโดยทั่วไปคงไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง เพราะว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างเตรียมอุดมฯ สวนกุหลาบ วิทยาลัยสตรีวิทยา ฯลฯ ล้วนเป็นโรงเรียนดี มีลูกศิษย์ลูกหาได้ดิบได้ดีเต็มบ้านเต็มเมือง ศิษย์ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็พอมีบ้าง แต่คนไม่รู้จัก ไม่สนใจ อาจเป็นด้วยมีจำนวนน้อยกว่าผู้ประสบความสำเร็จแล้วโรงเรียนอื่นๆ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จบ้างหรือไม่ ก็คงตอบได้เช่นกันว่า มีคนดี คนมีชื่อเสียง คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจำนวนมากจบมาจากโรงเรียนมัธยมที่ไม่มีใครรู้จัก โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล โรงเรียนบ้านนอก โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร คนเด่นคนดีในประเทศไทยที่เข้าลักษณะอย่างนี้มีไม่น้อยเลย

สรุปได้ว่า ความเด่นความมีชื่อเสียงของโรงเรียนอาจเป็นตัวบ่งบอกความมีคุณภาพของโรงเรียน แต่โรงเรียนที่ไม่เด่นไม่ดังก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพ และอาจมีคุณภาพไม่แพ้โรงเรียนเด่นโรงเรียนดังก็เป็นไปได้

ความดี ความมีคุณภาพของโรงเรียนนั้น ในสายตาของประชาชนทั่วไปก็แน่นอนต้องดูที่ชื่อเสียงโรงเรียน แต่โรงเรียนดี ๆ มีคุณภาพจำนวนมากไม่มีชื่อเสียง สะดุดหูสะดุดตาเหมือนโรงเรียนดังอื่น ๆ คนเลยไม่รู้จัก ไม่เข้าใจว่าเป็นโรงเรียนที่เขาควรส่งลูกหลานเข้าเรียน แล้วก็เลยพยายามแย่งกันเข้าเรียนในโรงเรียนดัง ๆ ให้ได้ ถ้าไม่ได้มีบ้านอยู่ใกล้ก็ขวนขวายไปสอบ วิ่งเต้นทุกวิถีทางทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง บางคนก็ต้องเสียเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้เข้าโรงเรียนดัง สำเร็จก็มี ล้มเหลวก็มี จึงเป็นเรื่องที่น่าสงสาร น่าเห็นใจ คิดว่าถ้าประชาชนเข้าใจว่าโรงเรียนมีคุณภาพเป็นอย่างไร ก็จะผ่อนคลายการแย่งกันเข้าโรงเรียนดัง ๆ ได้

โรงเรียน

การหาที่เรียนให้ลูกหลานไม่จำเป็นต้องยึดติดไขว่คว้าหาโรงเรียนดังเหมือนคนอื่นเขาควรหาโรงเรียนดี จึงจะเข้าทีกว่าโรงเรียนดีเป็นอย่างไร ตรงนี้ขึ้นกับว่าท่านอยากให้ลูกหลานเป็นอย่างไรแล้วหาโรงเรียนที่คิดว่าจะสร้างลูกหลานเช่นนั้นได้ ที่จริงกระทรวงศึกษาธิการก็คิดเช่นเดียวกันนี้ คิดแล้วก็พยายามทำให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนดี แต่คงทำให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนดังไม่ได้

คิดว่าผู้ปกครองก็คิดเหมือนกระทรวงศึกษาธิการ คืออยากเห็นลูกหลานเป็นคนดีดีทั้งปัจจุบันและดีต่อไปในอนาคต โรงเรียนดี คือ โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการที่จะสั่งสอนอบรมให้เด็กเป็นคนดี จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นคนดี การทำให้คนเป็นคนดีไม่ใช่การบอกว่าทุกคนต้องเป็นคนดี ท่องจำได้ว่าความดีคืออะไร แต่อยู่ที่การให้ได้ปฏิบัติเป็นกิจนิสัย เกิดความเชื่อ ความศรัทธายึดมั่นในการเป็นคนดี มีกิจกรรม หลายอย่างที่ฝึกและสร้างความเป็นคนดีโดยเด็กไม่รู้ตัว เช่น การให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้ได้รู้จักร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักรับฟังความเห็นผู้อื่น รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ อดทน เป็นต้น โรงเรียนดีจึงควรจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมร่วมกันมาก ๆ

จุดประสงค์ของการศึกษาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสอนให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ให้จำเนื้อหาสาระความรู้ การสอนแบบให้จำจะไม่เป็นประโยชน์กับ ผู้เรียนมากนัก เพราะความรู้ที่จำได้นั้น ไม่ช้าก็ล้าสมัยเอาไปใช้ไม่ได้ ความรู้ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้จึงมีความสำคัญกว่าการจำความรู้ โรงเรียนที่ดีต้องส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมาก ๆ การทำเช่นนี้ได้โรงเรียนต้องมีแหล่งความรู้ที่ดี และอำนวยความสะดวกต่อเด็กในการแสวงหาโรงเรียนที่ดีจึงควรมีห้องสมุดที่ดี มีหนังสือมาก ๆ และมีหนังสือหลากหลายประเภท เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดในเชิงสร้างสรร นอกจากมีหนังสือแล้วควรมี สื่อเพื่อค้นคว้าอื่น ๆ เช่น เทปเสียง วิดีทัศน์ ภาพ หุ่นจำลอง ของจริงต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้พัฒนาได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น นิทรรศการ ท้องฟ้าจำลอง สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากแหล่งแสวงหาความรู้ โรงเรียนที่ดีควรจัดการเรียนการสอนแบบที่นักวิชาการเรียกว่า ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ให้ความสำคัญกับนักเรียน สอนโดยให้นักเรียนแสวงหาและค้นพบคำตอบด้วยตนเอง โดยให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้เรื่องพืชจากการไปดูพืช สังเกตพืช การเจริญเติบโตของพืชจากของจริง มีการจดบันทึก มีการทดลองปลูกพืชในลักษณะต่าง ๆ หรือการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยการให้นักเรียนศึกษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนของชุมชน ช่วยกันวางแผนพัฒนา สิ่งแวดล้อมว่าควรทำอย่างไรแล้วให้ลงมือปฏิบัติพัฒนาสิ่งแวดล้อมจริง ๆ การเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริง จะช่วยให้เด็กเกิดความงอกงามทางปัญญา ความคิด คือ รู้จักคิด รู้จักหาเหตุผล และรู้จักวิธีหาคำตอบที่เชื่อถือได้

โรงเรียนที่ดีควรใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองและในการจัดการเรียนการสอนนั่นคือโรงเรียนต้องรับฟังและร่วมมือกับชุมชนที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียน ต้องถือว่า โรงเรียนเป็นของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในชุมชน การปกครองดูแลเด็กก็ควรใช้หลัก ประชาธิปไตย คือรับฟังความคิดเห็นนักเรียนให้นักเรียนร่วมดูแลโรงเรียน ร่วมคิดทำ หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน เพราะจะทำให้กระบวนการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา และสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและชุมชนมากที่สุด การใช้หลักประชาธิปไตย ยังเป็นการช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักอภัย รู้จัก เสียสละไม่ยึดประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง อันจะช่วยหล่อหลอมให้เขาเป็นประชากรที่ดีของ สังคมในอนาคต

ที่จริงทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนดี หรือมีศักยภาพที่จะเป็นโรงเรียนดีได้ทั้งสิ้น โรงเรียนของรัฐทุกแห่งมีมาตรฐานการบริหารจัดการ และปรัชญาการจัดการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน สิ่งที่แตกต่างกันมักอยู่ที่ชื่อเสียงเดิม และแรงสนับสนุนจากประชาชน หน้าที่การให้การศึกษาเด็กไม่ใช่เป็นของโรงเรียนแต่ฝ่ายเดียว ผู้ปกครอง บิดา มารดา มีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการศึกษา การเรียนรู้ของเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ต้องถือเป็นหน้าที่เข้าไปช่วยกำกับดูแลโรงเรียน ช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านแรงกาย แรงใจ และแรงปัญญาตามความถนัดของแต่ละ คน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดี ทำหน้าที่ได้สมเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา เท่านี้ทุกโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ดีโดยทั่วกัน ผู้ปกครองก็จะได้ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนใกล้บ้านโดยไม่ต้องใฝ่หาโรงเรียนดังให้เหน็ดเหนื่อยแต่ประการใด

ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกร็ดความรู้ ชื่อ กรุงเทพมหานคร

Leave a comment

Bangkok

กรุงเทพมหานคร (Krung Thep Maha Nakhon หรือ Bangkok Metropolitan) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กรุงเทพฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชธานีที่ทรงตั้งขึ้นใหม่ ดังปรากฏในหนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ” ว่า

 “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แปลงสร้อยที่ว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” ซึ่งคำอ่านถูกต้องเป็นดังนี้

“กรุงเทบมะหานะคอน อะมอนรัดตะนะโกสิน มะหินทะรายุดทะยา มะหาดิหฺลกพบ นบพะรัดราดชะทานีบูรีรม อุดมราดชะนิเวดมะหาสะถาน อะมอนพิมานอะวะตานสะถิด สักกะทัดติยะวิดสะนุกำประสิด”

และถอดความเป็นอักษรโรมันได้ดังนี้

KRUNGTHEPMAHANAKHON
AMONRATTANAKOSIN
MAHINTHARAYUTTHAYA
MAHADILOKPHOP
NOPPHARATRATCHATHANIBURIROM
UDOMRATCHANIWETMAHASATHAN
AMONPHIMANAWATANSATHIT SAKKATHATTIYAWITSANUKAMPRASIT

bangkok

 ถอดความเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา
เมืองของเทวดา มหานครอันเป็นอมตะ
City of Angels, Great City of Immortals,
มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์
สง่างามด้วยแก้ว ๙ ประการ และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน
Magnificient City of the Nine Gems, Seat of the King,
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง ดุจเป็นวิมานของเทวดา ซึ่งมีพระวิษณุกรรมสร้างขึ้นตามบัญชาของพระอินทร์
City of Royal Palaces, Home of Gods Incarnate, Erected by Visvakarman at Indra’s Behest.

 ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๑, ธันวาคม ๒๕๓๖

Older Entries Newer Entries