ตายแล้วไปไหน

Leave a comment

พอดีวันนี้เห็นมีคนแชร์ ธรรมะ บน Facebook แต่ไม่ใช่แบบคำสอนทั่วไป เป็นบทสนทนา ของพระกับญาติโยม เรื่องถามตอบ พวกนี้ เราอ่านไปแล้วรู้สึกว่า ได้คิด แล้วก็เข้าใจง่ายกว่า ที่จะบอก หรือ สอนว่า ต้องทำอะไร เลยหาข้อมูลเพิ่ม และ ขอนำมาให้ทุกคน ได้อ่านกันคะ

ครั้งหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งมาถามปัญหาท่านอาจารย์ชา (หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี) เรื่องชาติหน้าภพหน้า เขาสงสัยว่า คนตายแล้วเกิดหรือไม่?

ผู้ถาม : หลวงพ่อครับ ชาติหน้ามีจริงไหม?
ท่านอาจารย์ชา : ถ้าบอกจะเชื่อไหมล่ะ?
ผู้ถาม : เชื่อ
ท่านอาจารย์ชา : ถ้าเชื่อ……คุณก็โง่
ผู้ถาม : คนตายแล้วเกิดไหม?
ท่านอาจารย์ชา : จะเชื่อไหมล่ะ? ถ้าเชื่อ……คุณโง่หรือฉลาด?

หลวงพ่อชา

แล้วท่านจึงสอนต่อไปว่า หลายคนมาถามอาตมาเรื่องนี้ อาตมาก็ถามเขาอย่างนี้เหมือนกันว่า ถ้าบอกแล้วคุณจะเชื่อไหม?
ถ้าเชื่อคุณก็โง่ เพราะอะไร? ก็เพราะมันไม่มีหลักฐาน-พยานอะไรที่จะหยิบมาให้ดูได้ ที่คุณเชื่อ เพราะ คุณเชื่อตามเขา
คนเขาว่าอย่างไร คุณก็เชื่ออย่างนั้น คุณไม่รู้ชัดด้วยปัญญาของคุณเอง คุณก็โง่อยู่ร่ำไป

ที่นี้ถ้าอาตมาตอบว่า คนตายแล้วเกิด หรือว่าชาติหน้ามี อันนี้คุณต้องถามต่อไปอีกว่า ถ้ามี พาผมไปดูหน่อยได้ไหม?
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ มันหาที่จบลงไม่ได้ เป็นเหตุให้ทะเลาะทุ่มเถียงกันไปไม่มีที่สิ้นสุด

ที่นี้ ถ้าคุณถามว่าชาติหน้ามีไหม?
อาตมาก็ถามว่า พรุ่งนี้มีไหม?
ถ้ามีพาไปดูได้ไหม?
อย่างนี้คุณก็พาไปดูไม่ได้
ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่ แต่ก็พาไปดูไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น
ถ้าวันนี้มี พรุ่งนี้ก็ต้องมี
แต่สิ่งนี้เป็นของที่จะหยิบยกเอามาเป็น วัตถุตัวตนให้เห็นไม่ได้

ความจริงแล้ว พระพุทธองค์ท่านไม่ให้เราตามไปดูถึงขนาดนั้น
ไม่ต้องสงสัยว่าชาติหน้ามีหรือไม่มี
ไม่ต้องไปถามว่า คนตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิด
อันนั้นมันไม่ใช่ปัญหา มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
หน้าที่ของเรา คือ เราจะต้องรู้จักเรื่องราวของตัวเองในปัจจุบัน
เราต้องรู้ว่า เรามีทุกข์ไหม?
ถ้าทุกข์ มันทุกข์เพราะอะไร?
นี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ และเป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องรู้ด้วย

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรา ถือเอาปัจจุบันเป็นเหตุของทุกอย่าง
เพราะว่าปัจจุบันเป็นเหตุของอนาคต คือ
ถ้าวันนี้ผ่านไป วันพรุ่งนี้มันก็กลายมาเป็นวันนี้
นี่เรียกว่าอนาคต คือ พรุ่งนี้
มันจะมีได้ก็เพราะ วันนี้เป็นเหตุ
ทีนี้ อดีตก็เป็นไปจากปัจจุบัน หมายความว่า
ถ้าวันนี้ผ่านไป มันก็กลายเป็นเมื่อวาน นี้เสียแล้ว
นี่คือเหตุที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่

หลวงพ่อชา

 ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเหตุทั้งหลายในปัจจุบัน
เท่านี้ก็พอแล้ว ถ้าปัจจุบันเราสร้างเหตุไว้ดี
อนาคตมันก็จะดีด้วย
อดีต คือ วันนี้ที่ผ่านไป มันย่อมดีด้วย
และที่สำคัญที่สุด คือ
ถ้าเราหมดทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้แล้ว
อนาคต คือ ชาติหน้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึง
คนหนึ่งพูดว่า : กลัวว่าชาติหน้าจะไม่ได้เกิด
ท่านอาจารย์ชา : นั่นแหละยิ่งดี กลัวมันจะเกิดเสียด้วยซ้ำไป

ในครั้งพุทธกาล สมัยที่พระพุทธเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่ มีพราหมณ์คนหนึ่งมีความสงสัยว่าคน ตายแล้วไปไหน? คนตายแล้วเกิดหรือไม่?

ถ้าพระองค์ตอบได้ ก็จะมาบวชด้วย
แต่ถ้าตอบไม่ได้ หรือไม่ตอบ แกก็จะไม่บวช แกว่าของแกอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าจึงตอบว่า
มันเป็นเรื่องอะไรของฉันเล่า
พราหมณ์จะบวชหรือไม่บวช นั่นเป็นเรื่องของพราหมณ์
ไม่ใช่เรื่องของฉัน
พระองค์ตรัสว่า
ถ้าตราบใดที่พราหมณ์ยังมีความเห็นว่า มีคนเกิด หรือมีคนตาย
คนตายแล้วเกิด หรือคนตายแล้วไม่เกิด
ถ้าพราหม์ยังมีความเห็นอยู่อย่างนี้
พราหมณ์ก็จะเป็นทุกข์ทรมานอยู่อีกหลายกัลป์

ทางที่ถูกนั้น พราหมณ์จะต้องถอนลูกศรออกเสียบัดนี้
พระพุทธเจ้าท่านว่า
ความจริงแล้วไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย
พราหมณ์คนนั้นฟังไม่รู้เรื่อง และ
จนกว่าแกจะได้เรียนรู้เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เข้าใจถ่องแท้เสียแล้วนั่นแหละ จึงจะเข้าใจคำพูดของพระองค์ได้ นั่นจึงจะเรียกว่า
การรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา เป็นการเชื่อด้วยปัญญา
พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้
ไม่ได้สอนว่า ให้เชื่อว่าคนตายแล้วเกิดหรือไม่เกิด
ชาติหน้ามีหรือไม่มี
อย่างนั่นไม่ใช่เรื่องเชื่อ หรือไม่เชื่อ

จะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้ จะถือเอาเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้
ดังนั้น ที่คุณถามว่า ชาติหน้ามีไหมนั้น
อาตมาจึงถามคุณว่า ถ้าบอกแล้วคุณจะเชื่อไหม?
ถ้าเชื่อ โง่หรือฉลาด?
อย่างนี้เข้าใจไหม?
ให้เอาไปคิดดูเป็นการบ้านนะ.

Advertisements

เหรียญมหาเศรษฐี หลวงปู่เช้า

Leave a comment

หลวงปู่เช้า อตตฺจิตโต วัดห้วยลำใย อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันอายุ ๙๐ ปี ท่านเป็นศิษย์สายพุทธาคม “หลวงปู่ศุข” วัดปากคลองมะขามเฒ่า โดยอุปสมบท และศึกษาพุทธมนต์จาก พระใบฎีกา บุญยัง วัดหนองน้อย ซึ่งเป็นพระปลัดซ้ายของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า นอกจากนี้ หลวงปู่เช้า ยังได้ฝากตัวเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อีกท่านหนึ่งด้วย

 หลวงปู่เช้า วัดห้วยลำใย

เนื่องในโอกาสที่หลวงปู่เช้า เจริญอายุครบ ๙๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ท่านดำริให้สร้างเหรียญมหาเศรษฐี เพื่อเป็นที่ระลึก โดยปรารภว่า “ทำเหรียญเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ มีเงิน มีทองนับไม่หวาดไหว ให้ซื้อง่ายขายดี มีกำไร คิดสิ่งใด สมปรารถนา สถาพร”

เหรียญมหาเศรษฐี หลวงปู่เช้า เป็นเหรียญรูปไข่ รูปหลวงปู่ครึ่งองค์ แกะแม่พิมพ์ได้เหมือนกับหลวงปู่มาก ด้านหลังเป็นยันต์ “เรือสำเภาไปค้า” อันเป็นยันต์ที่ “หลวงพ่ออ๋อย” วัดไทร บางขุนเทียน พระเกจิอาจารย์ยุคเก่า ได้ลงไว้ในเหรียญรุ่นแรกของท่าน ได้สร้างเศรษฐีฝั่งธนฯ มาแล้วนับไม่ถ้วน โดยโบราณาจารย์เชื่อกันว่า ยันต์นี้ปลุกเสกให้ดีจะร่ำรวย เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ชั่วลูกชั่วหลาน

ปัจจุบัน เจ้าสัวใหญ่ เศรษฐีร้อยล้าน พันล้าน ต่างมีความเชื่อเรื่องพลังแห่งโภคทรัพย์ของเรือสำเภา ที่จะนำพาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้อย่างต่อเนื่อง เหรียญมหาเศรษฐี หลังยันต์เรือสำเภา ของหลวงปู่เช้า จึงน่าเสาะแสวงหา เพื่อต่อยอดธุรกิจ การค้าให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองสมกับชื่อเหรียญมหาเศรษฐีเป็นที่สุด หลวงปู่ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตเดี่ยวทุกวัน โดยปิดท้ายเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ อันเป็นวันครบรอบชาติกาล ๙๐ ปีของท่าน ณ วัดห้วยลำไย โดยมีจำนวนสร้าง คือ

  • เหรียญเนื้อทองคำ ๑๙ เหรียญ
  • เนื้อเงิน ๓๙๙ เหรียญ
  • เนื้อนวโลหะ หน้ากากเงิน ๓๙๙ เหรียญ
  • เนื้อนวโลหะ ๙๙๙ เหรียญ
  • เนื้ออัลปาก้า ๑,๙๙๙ เหรียญ
  • เนื้อทองแดง ๒,๙๙๙ เหรียญ

ทุกเหรียญตอกโค้ด และหมายเลข ติดต่อทำบุญบูชาได้ที่ วัดห้วยลำใย โทร.๐๘-๐๗๘๒-๑๒๘๐, นิตยสารพระเกจิ โทร.๐-๒๔๓๔-๖๑๘๙
หรือ เช่าบูชาวัตถุมงคลของ หลวงปู่เช้า รุ่นอื่นๆ อีกมายมายได้ที่ เว็บไซต์ http://www.AmuletAsia.com

เสริมดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์ ปี 2556

Leave a comment

sunday

คนเกิดวันอาทิตย์ ท่านทายว่า ตกชะตา องค์พระรามเรืองศรี ยกศรศิลป์ อินพรหมพลอยยินดี
ได้เทวี สีดา มาครอบครอง คือท่านได้คู่คิดสนิทนัก ได้เพื่อนรัก ดีกว่าใครทั้งผอง เป็นคู่มิตร คู่คิด
คู่ประคอง อยู่เรือนทอง หลังคาแก้วแพรวเพริดตา แม้ท่านรับราชการ ทำงานหลวง อย่าได้ห่วง ยศศักดิ์ใหญ่หนักหนา ถามหาโชค โชคได้ แต่ไกลตา ต้องวิ่งหา วิ่งไล่ ไขว่คว้าเอา ถามการงาน ว่าปีนี้จะดีไหม ยังเหนื่อยใจ ผู้น้อย ค่อยตามเขา แต่ถ้าค้าขายเอง เก่งไม่เบา เงินทองเข้า ดีนัก จักร่ำรวย ถามหาของที่หาย ว่าได้แน่ แต่ต้องได้มิตรแท้ เป็นคนช่วย ถามเรื่องดวง ปีนี้ ดี ร่ำรวย เพื่อนจะช่วยค้ำชู อยู่เหนือคน ถามศัตรูหมู่อริที่คิดร้าย มีมากมายแต่มักไม่ส่งผล เขาคิดร้ายจะแพ้พ่ายแก่ใจตน เราเป็นคนเหนือเขาอย่าเศร้าใจ จะลงทุนธุรกิจ ที่ติดขัด เพื่อนต่างเพศ หรือต่างชาติ จะช่วยได้ หากเดินทางแห่งหนตำบลใด จะปลอดภัยทั้งได้โชค โฉลกจร ให้ทำบุญสร้างหลังคา วิหารโบสถ์ จะช่วงโชติ ภิญโญ สโมสร ทั้งลูกหลาน บริวาร สถาวร ขอจบกลอนคนวันนี้ ยอดดีจริง

คนเกิดวันอาทิตย์ โดยพื้นฐาน เป็นคนที่ขาดเสน่ห์ พูดจาห้าว น้ำเสียงไม่ไพเราะชวนฟัง ไม่หวานหู จึงทำให้หลายคนไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย ทั้งที่ใจจริงไม่มีอะไร แถมเป็นคนรักเพื่อนฝูงมาก ธุระของตนไว้ก่อน ธุระของเพื่อนต้องมาก่อนเสมอ แต่บางครั้งคนรอบข้างไม่เห็นข้างในใจเรา แต่ได้ยินคำพูดก่อน จึงทำให้พาลคิดว่า เราเป็นคนเย่อหยิ่ง อวดดี ไปเสียอีก

คนเกิดวันอาทิตย์ จึงควรที่จะบูชาพระที่ดี เด่น ด้านเมตตา มหานิยมเป็นหลัก เพื่อกลบคำพูดแบบขวานผ่าซากของเราซะ พระทางเมตตา ก็อย่างเช่น พระควัมบดี หรือ พระพิมพ์ปิดตา และควรจะเป็นพระพิมพ์ปิดตาเนื้อผง ด้วย เช่น พระปิดตาของหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี , พระปิดตาของท่านหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา ,พระปิดตาเนื้อผงของพระเกจิอาจารย์ต่าง พระผงที่มีพุทธคุณด้านเมตตา ได้แก่พระเนื้อผงพิมพ์ต่างๆ เช่นพระสมเด็จ ให้เลือกเอาวัดที่พระเกจิอาจารย์ตำผงเอง หรือหากไม่ตำผงเอง ให้มีความรู้เรื่องการลบ ถม ผงวิเศษ ก็ได้ เพราะผงเหล่านี้ ล้วนเป็นผงพุทธคุณด้านเมตตาทั้งสิ้น

พระเสริมเรื่องหน้าที่การงาน คนเกิดวัดอาทิตย์ เกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นคนทำงานเก่ง หาเงินได้คล่อง ทันใช้จ่าย มักเป็นคนใจร้อน ประเภทเห็นว่าดีแล้ว ลุยเต็มที่ ไม่เกรงหน้าอินทร์ หน้าพรหมใด ๆ ทั้งสิ้น ในการทำงานมักยอมหัก ไม่ค่อยยอมงอ จะต้องให้ได้ผลเดี๋ยวนี้ จะต้องทำเดี๋ยวนี้ ทุ่มเทให้กับงาน มากพอๆ กับทุ่มเทให้กับเพื่อน จึงควรบูชาพระที่เป็นอำนาจ พระที่เสริมตบะ พระที่เสริมด้านเดชะ เพราะอาจจะต้องเผื่อใจไว้บู๊ในเรื่องงานบ้าง หรืออย่างน้อยเมื่อบูชาพระถูกโฉลกแล้ว เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การงานของเรา จะเกิดความเกรงใจ เกรงกลัวในตบะ ในอำนาจของเรา เป็นเหตุให้การงานที่ว่าจะสะดุด กลับลื่นไหลไปได้อย่างสะดวกสบายเลยก็เป็นได้ พระที่เสริมตบะ เสริมอำนาจ เสริมเดชะ ได้แก่ พระเนื้อโลหะที่มีธาตุไฟแฝงอยู่ ได้แก่ พระโลหะที่ผ่านการเท หล่อ หลอมด้วยธาตุไฟ เช่น พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ , พระรูปหล่อเกจิอาจารย์ต่าง ๆ ,เหรียญหล่อ ,พระกรุเนื้อชิน ,พระเครื่องที่พระฤาษีเป็นผู้สร้าง ผู้ปลุกเสก ,พระเครื่องของหลวงพ่อโอภาสี แห่งอาศรมบางมด เป็นต้น หรือถ้าจะบูชาพระเนื้อผง ควรเลือกพระผงที่ฝังตะกรุด หรือผสมผงตะใบเหล็ก ผสมธาตุเหล็ก เช่น พระผงเสด็จกลับของท่านอาจารย์ชุม ไชยคีรี หรือของหลวงปู่สุภา กัตตสีโลแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

พระเสริมอายุ บริวาร คนเกิดวันอาทิตย์ คนปีชวด วันอาทิตย์ มักมีครอบครัวญาติพี่น้องดี แต่ก็พึ่งพาไม่ได้นัก และเพราะด้วยความที่เป็นคนทำงานเก่ง หากินคล่อง หาเงินคล่อง ตนเองกลับจะถูกญาติพี่น้องมาพึงพาเสียเป็นส่วนมากด้วย โดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เรื่องให้เป็นนายหน้า นายประกัน และก็มักถูกญาติพี่น้องนำพาความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้เสมอ ๆ ปัญหาด้านสุขภาพ มักเป็นคนแข็งแรง ด้วยพื้นฐานธาตุดวงที่แข็ง ไม่ล้มหมอนนอนเสื่อง่าย ๆ แต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยครั้งใด มักเป็นหนักถึงกับนอนพักรักษาตัวเลยทีเดียว พระที่เสริมอายุ และเสริมบริวารคนเกิดวันอาทิตย์ ปีชวด ควรเป็นรูปพระพุทธที่คนเคารพ สักการะกันทั่วประเทศ เช่น รูปพระแก้วมรกต , รูปพระพุทธชินราช .รูปพระพุทธโสธร, รูปพระหลวงพ่อบ้านแหลม เป็นต้น จะสร้างจากเนื้อหา มวลสารอะไรก็ได้

หลากหลายการทำบุญ

Leave a comment

วันนี้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญ เมื่อเราพูดถึงเรื่องการทำบุญ หลายคนคงนึกถึงเรื่องของการ ตักบาตร ถวายสังฆทาน ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่แท้จริงที่เรารู้กัน การทำบุญมีหลากหลายประเภท สุดแล้วแต่ว่าใครจะสบายใจ แม้ว่าบางคนกำลังตักข้าว ใส่บาตร แต่จิตคิดไม่ดี ไม่มีสติ การทำบุญแบบนั้นมันก็คงไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่ เหมือนกับว่า สักแต่ว่าทำ นั้นแหละ

หลวงพ่อเพี้ยน

เหรียญปั๊มเตารีด หลังรอยนิ้วมือ เนื้อทองคำ หลวงพ่อเพี้ยน

ช่วงที่ผ่านมาก็ไปเจอเรื่องของการ เช่าพระ ไม่ว่าจะเป็นการบูชา เพื่อเป็นงานอดิเรก สำหรับคนชื่นชอบพระเครื่อง ซึ่งก็มีหลายเหตุผล ในการชอบพระ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ศิลปกรรม พุทธศิลป์ ของพระเครื่องในแต่ละรุ่น แต่ที่ตกใจ ในราคา สำหรับส่วนตัวนั้นคือ วัตถุมงคล ของ หลวงพ่อเพี้ยน ซึ่งเป็นโครงการ สั่งจอง หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม อิทธิมงคลวัตถุ รุ่น เมตตาบารมี ไตรมาส ๒๕๕๔ ซึ่งมี เหรียญปั๊มเตารีด หลังรอยนิ้วมือ ของหลวงพ่อเพี้ยน น้ำหนัก 35.3 กรัม เป็น ทองคำ 96.5 % (น้ำหนักทองคำแท่ง) ซึ่งน่าตกใจมากว่าเป็น ทองคำแท้ อีกทั้ง ราคาก็น่าตกใจด้วย นั้นคือ ราคาสั่งจอง หลวงพ่อเพี้ยน 60,000 บาท โอ้โห! ราคาสูงขนาดนี้เชียว! แต่ถ้าเรามองในหลายๆมุม ก็จะพบว่า วัตถุประสงค์ ที่เขาัจัดสร้าง วัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนั้น เพื่อสร้างพุทธอุทยาน สถานปฏิบัติธรรม และอาคารนอนที่พัก อุบาสก อุบาสิกา ณ วัดเกริ่นกฐิน ตำบล บ้านชี อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ซึ่งก็เป็นวัดที่ หลวงพ่อเพี้ยน จำวัดอยู่นั้นเอง นอกจาก เหรียญปั๊มเตารีด หลังรอยนิ้วมือ ของหลวงพ่อเพี้ยน นี้ วัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยน ในรุ่น เมตตาบารมี ไตรมาศ ๒๕๕๔ ยังมี แหวนปลอกมีด เนื้อต่างๆ ให้ร่วมบูชาด้วย ถือเป็นการทำบุญ อีกทางหนึ่ง

ถ้าเรามองเรื่องการทำบุญ ว่าเป็นการให้ ก็ดี แต่น้อยคน คงจะคิดมากเรื่องการให้แล้วต้องได้สิ่งตอบแทน ดังนั้นการทำบุญ โดยการเช่าบูชา พระเครื่อง หรือ วัตถุมงคล จึงเป็นอีกทางหนึ่ง ที่คนที่อยากทำบุญแล้วได้สิ่งตอบแทนกลับมา จะมาร่วมทำบุญได้

พระเครื่อง บูชา เช่า ทำบุญ

1 Comment

ช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่ทำธุรกิจให้เช่าพระเครื่อง ก็เลยคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะส่วนตัวรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องพวกนี้ มันเหมือนหากินบนความเชื่อของคน หรือเรียกอีกอย่างว่า หากินกับพระกับเจ้า นั้นเอง สมัยเด็กเคยมีความคิดว่า เช่าพระแล้วต้องคืนเมื่อไหร่? ด้วย คิดไปแล้วก็ตลกแหละั จนมารู้ความจริงเมื่อโตขึ้นนั้นเอง เพราะเป็นการเลี่ยงคำ ไม่อยากใช้คำว่า ซื้อขายพระ เลยใช้คำว่า เช่าบูชา แทน ทั้งที่จริงๆ เจตนา และ การกระทำ เหมือนกัน ปลายทางเหมือนกัน แค่ต้นทางใช้คำว่า เช่า เท่านั้นเองนั้นแหละ คุยๆ เรื่องพวกนี้ ทางผู้ประกอบการเขาก็ไม่เถียง เพราะในทางปฏิบัติมันเป็นแบบนั้นจริงๆ นั้นแหละ

แต่เขาก็เล่าประวัติมาว่าถ้าแรกเริ่มจริงๆ ในอดีตสมัยก่อน คนเราอยากจะได้พระ แต่ยากจน ไม่สามารถไปหล่อพระเป็นองค์แบบในวัดมาบูชาที่บ้านได้ ก็มีพระบางองค์ก็ไปนำดินเหนียวมาปั้นเป็นองค์พระพุทธรูป แจกให้ชาวบ้านยามชาวบ้านมาทำบุญที่วัด จากนั้นเป็นต้นมา ก็เริ่มมีการทำพระเครื่องแบบนี้แจกจ่าย ให้กับญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญ หรือมาร่วมงานบุญที่วัด เป็นแบบนี้สืบมา จนปัจจุบัน การจะมห้คนช่วยทำบุญ สร้างโบสถ์ สร้างวัด สร้างศาลา สร้างพระพุทธรูปกัน ก็มักจะใช้ พระเครื่องเหล่านี้ มาเป็นกันเชิญชวน เหมือนประเด็นหลักคือการเรี่ยรายทำบุญ แล้วได้ของที่ระลึกเป็นพระเครื่องนั้นเอง จะพูดแบบนี้ก็ได้ แต่เอาเข้าจริงๆ คนปกติ สามัญชนส่วนใหญ่กลับมองว่าจริงๆ แล้ว พระเครื่องเป็นจุดสำคัญ เป็นสินค้าหลักที่ต้องการจะซื้อ แล้วเงินที่ได้จากการขายพระเครื่องนั้นแหละ ที่นำไปสมทบทุนทำบุญ สร้างวัด นั้นสินะ กลายเป็นแบบนี้ไป ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันคนสนใจในเรื่องวัตถุมากกว่าสิ่งอื่นใด หากอะไรจับต้องได้ก็เอาไว้ก่อน บุญกรรมมันจับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น แต่พระเครื่องวัดวา พอจับต้องได้เห็นได้ก็ขอเห็น ขอจับ ขอสัมผัสไว้ก่อนหละนั้น

ที่มาพูดเรื่องนี้ก็แค่จะบอกว่ามันอยู่ที่มุมมอง พระเครื่อง ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ให้ชาวพุทธอย่างเราๆได้ระลึกถึง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อย่าไปเชื่อมั่นว่าจะอยู่ยงคงกระพัน เพราะสุดท้าย ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำ อยู่ที่ทำตัว เหมือนที่ หลวงพ่อคูณ เคยบอกไว้ เพราะเคยมีคนไปถาม หลวงพ่อคูณ ว่า “หลวงพ่อคูณแจกพระให้กับคนไม่ดีเป็นโจรผู้ร้ายอย่างนี้หลวงพ่อไม่บาปหรือ” หลวงพ่อคูณแกก็ตอบว่า “กูจะไปรู้หรือ ว่ามันเป็นใคร ถ้ามันเป็นโจร เมื่อมันได้รับประโยชน์จากของที่กูแจก มันคงคิดได้ว่า เป็นเพราะพระศาสนา มันจะได้เข้ามาสนใจปฏิบัติธรรม” ถ้า มีใจอยู่กับ “พุทโธ” ให้เป็นกลางๆ ไม่สอดส่ายไปไหน นั่นหมายความว่าใจเป็นสมาธิ จะช่วยปกป้องคุ้มครองเราได้ดียิ่ง ยิ่งกว่ามีวัตถุมงคลใดๆ ในโลก

นั้นสินะ ก็เป็นเหมือนหลวงพ่อคูณว่านั้นแหละ สุดท้ายการกระทำของเรานั้นแหละที่เป็นตัวตัดสิน

ร่วมแบ่งปันกันอ่าน (บอกบุญ)

Leave a comment

วันนี้มีเรื่องมาบอกสำหรับแฟนๆ คนรักการอ่านทุกท่าน พอดีเข้าไปซื้อของในเว็บไซต์เป็นปกติ ก็ไปเจอกับ หัวข้อของทางเว็บไซต์ ShopAt7.com ที่จะร่วมทำบุญโดยสั่งซื้อหนังสือการ์ตูน ทศชาติ ไปบริจาคให้กับน้องๆ ที่โรงเรียน ศรีสังวาลย์ หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อโรงเรียนนี้ซักเ้ท่าไหร่ แต่ถ้าบอกว่า เคยดูโฆษณาที่มีเด็กร้องเพลง Que Sera Sera คงพอจะนึกออกกันบ้าง ว่าเป็นเด็กๆ น้องๆ จากผู้พิการโรงเรียนนี้ รายละเอียดลองไปดูได้ที่นี่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ นะ

ส่วนเรื่องการทำบุญบริจาคหนังสือนี้ก็เพียงแค่เข้าไป สั่งซื้อหนังสือทศชาติที่นี่ จากนั้นก็ทำตามรายละเอียดในเว็บ แค่ก็ชำระเงินให้เรียบร้อย เท่านี้ ทางเว็บเขาก็จะนำไปบริจาคให้น้องๆ ที่พิการที่โรงเรียนนี้ ก็อยากเชิญชวนคนรักการอ่านทุกท่านมาร่วมทำบุญ ให้กับคนอื่นกันบ้าง ส่วนตัวคิดว่า การทำบุญมีหลายแนว หลายวิธี อยู่ที่ว่า แต่ละคน ทำบุญวิธีไหนแล้ว มีความสุข การทำบุญกับเด็กก็ถือเป็นการช่วยชาติอีกทางนึง เนื่องจากว่า เด็กเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น หากเราช่วยพัฒนาเด็กได้ ชาติ(ก็คง)จะเจริญไปด้วย 🙂

เท่าที่ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ก็รู้สึกว่าที่นี้ เขาเคยไปบริจาคหนังสือให้กับน้องๆ มาแล้วในปีทีแล้ว คิดว่าน่าจะจัดขึ้นทุกปี ยังไงก็ขอเชิญผู้รักการอ่าน ใจบุญทุกท่่าน ร่วมทำบุญกันหน่อยละกัน

ทำบุญ

ปญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ - บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต