สามก๊ก ใน ประเทศไทย

คุณรู้จัก “สามก๊ก” ไหม? เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ตอบว่ารู้จัก ถึงแม้สามก๊กจะเป็นนิยายจีน  แต่คนไทยเราก็รู้จักเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเคยฟังจากการบอกเล่า อ่านจากตำราและหนังสือการ์ตูน ดูจากละครโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ หรือจากการเล่นเกมส์ แล้วนิยายจีนเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยอย่างไร? ขอนำมาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้

สามก๊ก” เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่ยอดเยี่ยม จึงได้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 10 ภาษา และตีพิมพ์อย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่งขึ้นประมาณในช่วง 14 ยุคสมัยราชวงศ์หยวน บทประพันธ์โดย “หลอกว้านจง” (Luo Guanzhong)

เนื้อหาในสามก๊ก มีความหลากหลายรสชาติ เต็มไปด้วยกลเล่ห์เพทุบาย กลศึกในการรบ การชิงรักหักเหลี่ยม ความเครียดแค้นชิงชัง ความซื่อสัตย์ และการให้อภัย มีเนื้อหาและเรื่องราวในทางที่ดีและร้ายปะปนกัน ภาพโดยรวมของสามก๊กกล่าวถึงประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กในปีพ.ศ.763-823 โดยจุดเริ่มต้นของสามก๊กเริ่มจากยุคโจรโพกผ้าเหลืองในปี พ.ศ.726 ที่ออกอาละวาด จนเป็นเหตุให้บุคคลทั้งสามคือ “เล่าปี่” “กวนอู” และ “เตียวหุย” ได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องและร่วมปราบกบฏโจรโพกผ้าเหลือง รวมทั้งการแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นของก๊กต่างๆ ประกอบด้วย “วุยก๊ก” หรือ “ก๊กเว่ย” ของตระกูลโจ โจโฉ โจผี โจยอย “จ๊กก๊ก” หรือ “ก๊กสู่” ของเล่าปี่ และ “ง่อก๊ก” หรือ “ก๊กหวู” ของตระกูลซุน ซุนกวน จนถึงการสถาปนาราชวงศ์จิ้นโดย “สุมาเอี๋ยน” หลานสุมาอี้ รวมระยะเวลาประมาณ 60 ปี นอกจากนี้ สามก๊กยังเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนร่วมกับ “ไซอิ๋ว” “ซ้องกั๋ง” และ “ความฝันในหอแดง” ด้วย

หนังสือ สามก๊ก
สามก๊ก ฉบับ หอพระสมุด

สำหรับในประเทศไทย กลิ่นอายของสงครามตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ.2310 จนสิ้นรัชกาลที่ 1 กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของการเกิดวรรณคดีหลายเรื่อง เช่น รามเกียรติ์ ราชาธิราช สามก๊ก เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำศึกสงครามทั้งสิ้น สามก๊กจึงได้รับการแปลขึ้นเพื่อประโยชน์ของราชการบ้านเมืองที่นำมาใช้ทางด้านการทหาร ด้วยการทำอุบายสารพัดรูปแบบ เช่น อุบายการเมือง ได้แก่ อุบายทางการทูต ขงเบ้งผูกไมตรีเป็นพันธมิตรกับซุนกวนแห่งกังตั๋ง ไม่ยอมให้โจโฉผูกมิตรหรือครอบงำซุนกวน ถ้าหากก๊กโจโฉและก๊กซุนกวนเกิดรวมกันได้ ก๊กเล่าปี่ก็จะเสียเปรียบอย่างมหาศาล ในสมัยรัชกาลที่ 1 รัตนโกสินทร์ผูกมิตรกับลานนา สืบทอดมาตั้งแต่สมัยธนบุรีตอนปลาย เพราะถ้าหากว่าลานนาตกไปเป็นของพม่า จะทำให้ไทยต้องรับศึกหนักทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันตก และอุบายทางการปกครอง ในสามก๊ก พระเจ้าจักรพรรดิในเมืองหลวงอยู่ในฐานะรัฐบาลกลาง แต่บังคับบัญชาเพียงในราชธานี หัวเมืองต่างอยู่ในอำนาจของเจ้าเมือง รัฐบาลกลางต้องระวังมิให้พวกนี้เป็นกบฏได้ แต่จะควบคุมได้ก่อต่อเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิมีอานุภาพมาก หรือมีอัครมหาเสนาบดีที่เป็นที่ยำเกรง รัตนโกสินทร์เองก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน เช่น การแต่งตั้งข้าราชการออกไปปกครองหัวเมือง ลดอำนาจเจ้าประเทศราชให้มาขึ้นกับเมืองหลวง เอาตัวรัชทายาทเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงโดยถือว่าเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ส่วนอุบายการสงคราม ในสามก๊กมีหลายสิบแบบ เช่น การโจมตีด้วยหลักยุทธศาสตร์ โจมตีจุดอ่อนของข้าศึก แสร้งทำว่ามีกำลังมาก การสอดแนม ฯลฯ ซึ่งมีหลายครั้งที่ไทยใช้กำลังน้อยแต่เอาชนะข้าศึกที่กำลังมากได้ด้วยวิธีการต่างๆกันแตกต่างจากที่เคยทำสมัยอยุธยา

ด้วยเหตุนี้ “สามก๊ก” สำนวนเจ้าพระยาคลัง(หน) จึงได้แปลขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น “ยอดของความเรียงนิทาน” คู่กับ “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  นับเป็นวรรณคดีที่สำคัญเรื่องหนึ่งของไทย แต่เนื่องจากสามก๊กสำนวนเจ้าพระยาคลัง(หน) ฉบับพิมพ์มีสองฉบับคือ ฉบับโรงพิมพ์หมอบรัดเล และฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งชำระปรับปรุงมาจากฉบับแรก เป็นฉบับมาตรฐานที่พิมพ์แพร่หลายต่อมา และฉบับหลังๆ มีความคลาดเคลื่อนไปจากฉบับพิมพ์ครั้งแรก ล่าสุดได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ “สามก๊ก สำนวนเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ราชบัณฑิตยสภาชำระ” โดยถ่ายแบบจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2471 มาพิมพ์ใหม่โดยไม่ต้องจัดทำต้นฉบับใหม่ เพื่อตัดปัญหาเรื่องพิมพ์ผิดและพิสูจน์อักษรผิด จำนวน 500 ชุด ใน 1 ชุดมีสามก๊กฉบับสมบูรณ์ 4 เล่ม และ “ตำนานหนังสือสามก๊ก” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 เล่ม จัดพิมพ์ทั้งหมด 2,500 เล่ม มอบให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป Continue reading สามก๊ก ใน ประเทศไทย

Advertisements

ประวัติที่มา สุดยอดนวนิยาย เพชรพระอุมา

สุดยอดนวนิยาย อีกเรื่องที่คนไทยเรารู้จักกันดี ในชื่อเรื่อง เพชรพระอุมา ยังไม่ตายนิยายแนวเสี่ยงภัย ที่มีปริมาตรความยาว มากที่สุดในสยาม และจัดเป็นนิยายที่มีความยาวมากที่สุดในโลก งานประพันธ์โดย พนมเทียน ซึ่งเป็นนามสมมุติของนายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ พิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ และตีพิมพ์ต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์รายวัน ใช้กาลเวลาในการเขียนยาวนานกว่า 25 ปี โดยพนมเทียนริเริ่มการประพันธ์เพชรพระอุมา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 และเกมถ้อยความทุกสิ่ง ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 รวมช่วงในการนิพนธ์ทั้งสิ้น 25 ปี 7 เดือน กับ 2 วัน เพชรพระอุมาถูกนำมาตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มซ้ำใหม่หลาย ๆ ครั้ง ในครรลองของพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 48 เล่ม โดยสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ลิขสิทธิ์โดยพนมเทียน เพชรพระอุมาแบ่งเป็นทวิภาคคือภาคแรก จำนวน 24 เล่ม 6 ตอน และภาคสมบูรณ์ จำนวน 24 เล่ม 6 ตอน ตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2541 และทำการสังคายนาโครงสร้างเดิม พร้อมกับตีพิมพ์ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2544 และตีพิมพ์ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2547 โดยท้องเรื่องต่าง ๆ ของเพชรพระอุมานั้น พนมเทียนได้นำโครงสร้างเรื่องมาจาก คิง โซโลมอน’ส มายน์ส(King Solomon’s Mines) หรือ สมบัติพระศุลี นวนิยายของเซอร์เฮนรี่ ไรเดอร์ แฮกการ์ด (H. Rider Haggard) ที่เผชิญภัยในความเร้นลับของป่าดิบ ภายในทวีปมืด เค้าโครงเรื่องของเพชรพระอุมานั้น พนมเทียนได้พล็อตเรื่องมาจากแนวคิดของเรื่องคิง โซโลมอน’ส มายน์ส ของ เซอร์ฯ แฮกการ์ด ซึ่งเป็นแบบแผนผังของการเสี่ยงภัย เรื่องที่ดีเยี่ยมเรื่องหนึ่ง โดยก่อนหน้าที่พนมเทียน จะเขียนเพชรพระอุมาก็ได้มีการวางเค้าเรื่องคร่าว ๆ ไว้เช่นเดียวกับงานเขียนอื่น ๆ ซึ่งโครงเรื่องคร่าว ๆ ของเพชรพระอุมานั้น พนมเทียนวางเอาไว้เพียงเล็กน้อยโดยบันทึกให้เป็นเรื่องการผจญภัยในป่าของผู้ล่าผู้นำทางคนหนึ่งขนาดนั้น

เพชรพระอุมา
นวนิยาย เพชรพระอุมา หลากหลายเล่ม

เมื่อหลายสิบปีก่อน นวนิยายผจญภัยสุดอลังการเรื่อง “เพชรพระอุมา” นั้นถูกกลุ่มนายทุน กลุ่มหนึ่งนำมาปู้ยี่ปู้ยำบนแผ่นฟิล์ม ด้วยหวังว่าจะสร้างรายได้จากภาพยนต์เรื่องนี้แบบถล่มทลาย พระเอกที่ติดต่อไว้ก็ไม่ยอมมาเล่น นายทุนคนออกเงิน ต้องถ่อสังขารลงมาเล่นเป็นพระเอกแทน นางเอกสาวผู้สวยเริ่ดเชิดหยิ่ง กลายเป็นตัวตลกในหมู่ลูกหาบ บทภาพยนตร์ก็หดสั้นจุ๊ดจู๋จนเสื่อมเสียไป ถึงวรรณกรรมเพชรพระอุมาต้นฉบับ แฟนๆเพชรพระอุมาหลายคน ถอดใจ และ ผิดหวังมาก เพราะไม่เคยคาดหวังจะได้เห็นวรรณกรรมอมตะเรื่องนี้ ออกมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มอีกแล้ว เก็บรพินทร์ ไพรวัลย์, คุณหญิงหมอดาริน และแงซาย ล้วนเป็นตัวละครในความทรงจำ แต่อีกไม่กี่ปีนับจากนี้ไป แฟนๆ เพชรพระอุมาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ เตรียมรอเห็นนายพรานหน้าเป็นตูดออล เดอะ ไทม์, คุณหญิงหมอขี้วีน และเจ้ากะเหรี่ยงพเนจรจอมยียวน ในแบบฉบับมีชีวิตโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มได้แล้ว . . เราก็รอคอยวันนั้น 🙂

ความสุขที่ท่านเรียก ติดต่อได้หรือไม่

ช่วงก่อนได้มีโอกาส ซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อว่า ความสุขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เหตุผลที่ซื้อมาเพราะติดใจประโยค ที่เขียนในปกหลังว่า

เมื่อก่อนคำถามว่า ‘อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรอยู่’ เป็นคำถามที่ทำให้หลายคนหงุดหงิ​ดรำคาญใจ รู้สึกเหมือนกำลังถูกบุกรุกความ​เป็นส่วนตัว ไม่น่าเชื่อ ทุกวันนี้คำถามเดียวกัน ไม่ต้องรอให้ใครถามเรากลับเป็นคนประกาศเอง

อ่านแล้วรู้สึกเจ็บปวด มันถูกใจและ โดนใจ ยังไงบอกไม่ถูกกับ สังคมในยุคโซเชียลแบบนี้ เมื่ออ่านไปได้สักสองสามบท ยิ่งติดใจมากขึ้น ด้วยลีลาการเขียน ที่อิงเรื่องจริง ที่หลายๆ ครั้งเราทำไปโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่เราเคยผ่านตาดูมา มาเล่า และ อ้างอิงกับเรื่องที่เล่าด้วย ถือได้ว่า หนังสือ ความสุขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีจริงๆ ทั้งๆที่ อ่านแล้วเหมือนจะโดนเขาด่า แต่มันก็เป็นจริง 5 5 5

ความสุขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้

แล้วความสุขของคุณหละั ติดต่อได้หรือไม่ : )

นิทาน สร้างฅน นิทาน เซน

ช่วงนี้กำลังอ่านหนังสือของคุณวินทร์ เลียววาริณ เล่มนึง จริงๆ ก็อ่านมาหลายเล่ม แต่เล่มนี้พึ่งจะมาอ่านได้ซักครึ่งเล่มชื่อเรื่อง มังกรเซน ค่อนข้างจะเข้าใจยาก และ ต้องใช้สมองในการคิด อย่างลึกซึ้ง คุณวินทร์ถึงขั้นเขียนไว้บนหน้าปก ว่าเป็นหนังสือเซนสามัญประจำบ้านเลยทีเดียว ส่วนตัวเคยสนใจศึกษาเรื่องเซนอยู่แล้วเจอหนังสือเล่มนี้เข้าก็เลยซื้อมาอ่านเลย หนังสือหลักๆ เป็นการเล่าเรื่องของพระเซนในแต่ละรุ่้น แต่ละสมัย และขั้นด้วยนิทานเซน ที่คุณวินทร์รวบรวมมาเพื่อให้อ่านขั้น สอดแทรกคติมากมาย สำหรับนิทายเซน นี้ในหนังสือจะมีหลากหลายเรื่องมาก ทุกหัวข้อของนิทานเซน จะเขียนว่า “กระเซน กระสาย”

นิทานเซนนั้นมีอยู่มากมายหลายเรื่อง ถ้าเราลองเสริชหาดูจะมีมาก ซึ่งแต่ละเรื่องต้องยอมรับว่า บางเรื่องเข้าถึงยากมาก อาร์ทเกินไป(รึปล่าว) ไม่สิ ต้องเรียกว่า ลึ้งซึ้งมาก : ) มีหลายเรื่องที่ประทับใจเหมือนกัน เช่น นิทานเซน เรื่อง ชาล้นถ้วย เป็นต้น ซึ่งนิทานเรื่องนี้จะสอนให้เห็นถึง ความมีทิฐิ ยึดมั่นถือมั่นเกินไป หรืออย่างที่ ท่านพุทธทาส เรียกว่า “ตัวกู-ของกู” นั้นเอง และนิทานอีกเรื่อง ที่ชอบ ไม่แน่ใจชื่อเรื่องเหมือนกัน แต่เรื่องประมานว่า มีพระเซนสองรูปกำลังเดินทางไปที่แห่งหนึ่ง ระหว่างทางนั้น การเดินทางยากลำบาก พระทั้งสองรูปก็ไปพบกับ หญิงสาวเข้า ซึ่ง หญิงสาวไม่สามารถเดินทางไปได้ พระรูปหนึ่งจึงอาสา แบกหญิงสาวนางนี้ ขึ้นหลัง และพาแบก เพื่อเดินทางไป จนกระทั้งถึงจุดหมาย หญิงสาวขอบคุณพระรูปนั้นและจากไป พระอีกรูปที่มาด้วยกันก็เกิดอาการ ฉงน งุนงง คิดไม่ตก วนเวียนในหัวไปมาก ว่าพระอีกรูปที่แบกผู้หญิง มานั้น ทำถูกต้องหรือไม่ ทำไมถึงใกล้ชิด แนบสนินตัวกันขนาดนี้ มันไม่เหมาะสม กับการเป็นพระ คิดวนไปวนมาอยู่ในหัวมาก จนเมื่อหยุดพักริมทาง พระที่คิดมากนั้นก็ทนไม่ไหว อัดอั้นตันใจมาก จึงไ้ด้ตำหนิพระอีกรูปออกมา ว่า “ท่านไม่สมควรกระทำแบบนี้ เลย เห็นหญิงสาวสวยทำไมต้องทำถึงขั้นนี้ ท่านเองก็แก่พรรษาเป็นที่นับหน้าถือตาของหลายคน ท่านยังเป็นพระที่บริสุทธิอีกรึ” พระท่านที่ถูกตำหนิก็ได้เอ่ยขึ้นเพียงว่า “อาตมาวางผู้หญิงท่านนั้นไปตั้งนานแล้ว ใยท่านจึงแบกนางไว้อยู่เล่า!?”

มังกรเซน

ช่างเป็นนิทานเซนที่ลึกซึ้งและประทับใจจริงๆ ในชีวิตเราก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอๆ ในบางเรื่องที่เราทำไปเพราะประสงค์ดี แต่บางคนที่มองว่าไม่ดี เขาก็จะแบกความไม่ดีนั้นต่อไปเรื่อยๆ ช่างน่าเศร้ายิ่งนัก ว่าไปแล้วก็ลองหา หนังสือมังกรเซนมาลองอ่านกันได้ กับหลากหลายเรื่องราว และ นิทานเซนมากมาย… นิทานผู้ใหญ่ นิทานเด็ก นิทานธรรมะ นิทานพื้นบ้าน นิทานต่างๆ ล้วนแล้วแต่เสริมสร้างให้คน เป็น ยอดฅน ด้วยกันทั้งนั้น อย่ามัวคิดว่า นิทาน เป็นของเด็กเท่านั้น เพราะ นิทาน อ่านไดุ้ทุกเพศ ทุกวัย ตราบใด ที่เรายังอ่านหนังสือได้ : )

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ จากนิยายสู่ละคร

หลังจากที่เคยโพสไปในเรื่องของนิยาย สุภาพบุรุษจุฑาเทพ นั้น ก็รู้สึกว่ากำลังเป็นกระแสในช่วงนี้ เลยสำหรับวงการ นิยาย หนังสือ รวมไปถึง วงการละครด้วย หลังจากที่มีข่าวว่า ทางช่อง 3 จะนำนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพนี้ไปทำเป็นละคร ฉลองครบรอบ 42 ปีีของทางช่อง 3 ซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างหนาหูว่า จะดังเหมือน นิยายสี่หัวใจแห่งขุนเขา รึปล่าว ซึ่งงานนี้หลายฝ่ายก็คิดกันไปต่างๆ นานาว่าดาราที่จะมารับบท สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ทั้งห้าคนจะเป็นใครกันบ้าง จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ หรือ หน้าเดิมๆที่เราเห็นจนชินตาในหน้าจอโทรทัศน์ช่อง 3 รึปล่าว!?

พอดีก็ได้มีโอกาสไปอ่านในเว็บบอร์ดพันทิพย์ก็มีกระแสคนพูดถึงเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ กันอยู่เหมือนกัน จากคนที่อ่าน สุภาพบุรุษจุฑาเทพ มาแล้วก็บอกกันว่า นักแสดงที่จะมารับบท สุภาพบุรุษจุฑาเทพทั้ง 5 คนน่าจะเป็นนักแสดงหน้าเดิมที่มีประสบการณ์เพราะว่า น่าจะมีหลากหลายบทบาทที่ต้องแสดงให้ถึงอารมณ์ของตัวละครนั้นๆ อย่างคอมเมนท์นี้

ทำไมอ่านไปอ่านมา จิ้นเป็นพระเอกระดับฝีมือของช่อง มากกว่าจะเป็นเด็กใหม่
แบบคาแรกเตอร์ มันน่าจะหาพระเอกที่มีประสบการณ์หน่อยอ่ะ เพราะเป็นหัวใจหลักของเรื่อง

คุณชายธราธร ………. พี่ติ๊ก (จากเข้าป่าก็แว่บมาเป็นนักโบราณ น่าจะได้)
คุณชายปวรรุจ………. อั๋น วิทยา สุขุมนุ่มลึก ข้าราชการกระทรวง ตปท.
คุณชายพุฒิภัทร ……… สมาร์ท น่าจะเล่นบทหมอหนุ่ม
คุณชายรัชชานนท์ …….. โฬม วิศวะหนุ่ม
คุณชายรณพีร์ ………… บอย ปกรณ์ นักบิน กรี๊ดดดด

ส่วนนางเอก อิอิ ก็พวกนางเอกวัยกระเตาะ ของช่องนั่นแหละ
ญาญ่า คิม แมท มาร์กี้
อยากเห็นประกบพระเอกกับรุ่นนี้จัง เวิร์กๆๆๆ
อิอิ ส่วนตัวล้วนๆ เราอยากเห็นประมาณนี้

หรือบางคอมเมนท์ก็บอกว่า สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ถ้าจะทำออกมาสนุกๆ ต้องนักแสดงแบบนี้เลย

ขอแคสเองบ้าง น่าสนุก อยากให้เป็นรุ่นกลางๆมากกว่ารุ่นใหม่ รุ่นใหม่ไม่โดนเดี๋ยวจะแย่นะเออ ชุดนี้ดูเน้นพระเอกมากเลย ๕๕

คุณชายธราธร พี่ติ๊ก ค่ายละครไท
คุณชายปวรรุจ พี่สมาร์ท เรื่องนี้คล้ายๆคล้ายรัตนาวดี ไปต่างประเทศด้วย ขอค่ายบอร์ทคาสท์
คุณชายพุฒิภัทร พี่เคน ค่ายเมกเกอร์ วายของพี่จ๋า
คุณชายรัชชานนท์ พี่ปอหรือพี่โฬม ค่ายคุณแหม่ม ธิติมา
คุณชายรณพีร์ หมาก น้องเล็กของเรื่อง ค่ายพี่อ๊อฟ

ยังไม่มีรายละเอียดนางเอกเท่าไหร่

ก็มาอับเดทข่าวกันตามกระแส ส่วนใครที่ยังไม่ได้หา สุภาพบุรุษจุฑาเทพ มาอ่านก็ไปเลือกซื้อกันได้ พอดีไปเจอมา ว่ามี สุภาพบุรุษจุฑาเทพ Box Set แล้ว รวมๆกันมาเลยแบบนี้ ก็น่าเก็บสะสมซะจริงๆ : )

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เล่มที่ 5 คุณชายรณพีร์ : รักเหนือม่านประเพณี โดย แพรณัฐ

คุณชายรณพีร์ เสืออากาศหนุ่มแห่งกองทัพผู้ห้าวหาญกับรักเหนือม่านประเพณี คุณชายคนสุดท้องของตระกูล ซึ่งเป็นน้องชายร่วมมารดากับคุณชายธราธร คุณชายคนโตสุด

ในวันหนึ่ง นักบินหนุ่มผู้สูงศักดิ์ ได้พบอุบัติเหตุรักอ ได้พบอุบัติเหตุรักอันไม่คาดฝัน เพียงเสี้ยววินาที ดาราสาวคนหนึ่งได้ตกลงมาสู่อ้อมกอดของคุณชายรณพีร์ ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองก็ได้ต้องตาต้องใจ พบรักกัน

แต่ด้วยภาพลักษณ์ของเธอซึ่งเป็นนักแสดง หรือในสายตาของผู้คนในสมัยนั้น ที่เรียกเธอว่า นางรำ อาชีพเต้นกินรำกิน กับคุณชายผู้สูงศักดิ์ สายตาผู้คนรอบข้างต่างมองเห็นด้วยความไม่เหมาะสมเป้นอย่างยิ่ง เธอและเขาจะฝ่าม่านประเพณีนี้ไปได้อย่างไร พวกเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เธอรักเขาไม่ใช่เพราะความเป็นราชวงศ์อันสูงศักดิ์ หรือทรัพย์สมบัตรที่เขามี

หนังสือเล่มนี้ จะพาท่านไปพบกับการพิสูจน์รักแท้อันสวยงาม เพื่อฝ่าอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาและเธอต้องฝ่าไปให้ได้ ได้อย่างไร เธอและเขาจะได้ลงเอยกันหรือไม่ คงต้องติดตามเอาใจช่วยลุ้นไปด้วยกัน

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรัชชานนท์

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรัชชานนท์

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เล่มที่ 4 คุณชายรัชชานนท์ : รักนี้ลิขิตเอง โดย ซ่อนกลิ่น

คุณชายรัชชานนท์ วิศวกรหนุ่มผู้รักอิสระกับรักนี้ลิขิตเอง น้องชายคนรองสุดท้าย น้องชายร่วมมารดาของคุณชายพุฒิภัทร

การเดินทางไปคุมงานในภาคอีสานเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้คุณชายรัชชานนท์ได้พบกับเธอ สาวชาวป่า เส้นทางรักของทั้งคู่ได้ดำเนินไปท่ามกลางความอิจษา ริษยาของผู้คนรอบข้าง แต่แล้วเมียชาวบ้านกลับกลายเป็น เจ้าหญิง ของดินแดนเพื่อนบ้าน ทั้งนี้คุณชายก็เป็นกำลังสำคํญที่ช่วยกู้บัลลังก์ให้กับเจ้าหญิง

หนังสือเล่มนี้จะพาท่านไปพบกับความสวยงามของป่าเขา ดินแดนบริสุทธิ์ในชนบท ความชิงชั่ง ความริษยาของผู้คนที่ค่อยกลั่นแกล้ง ให้เรื่องราวมีสีสันเพิ่มมากขึ้น และกลยุทธ์อันแยบยลของการต่อสู้เพื่อท้วงคืนบัลลังก์ให้แก่เจ้าหญิง..

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรัชชานนท์