การใช้ชีวิตของพืชพันธุ์นั้น ต้นไม้จะดูดเอาน้ำจากใต้ดิน ขึ้นมาทางรากและคายน้ำออกทางใบ ทำให้อุณหภูมิรอบๆ เย็นลง จึงช่วยลดความร้อนให้กับสภาพแวดล้อมเป็นผลให้อุณหภูมิบริเวณอาคารลดลง เช่นนั้น ยิ่งมีต้นไม้ใหญ่มาก ก็จะยิ่งลดความร้อนได้มาก ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำต้นไม้มาปลูกเพื่อรถความร้อนกันอย่างแพร่หลาย เช่นเราจะรู้สึกร่มรื่นเมื่ออยู่ในป่ามากกว่าเมื่ออยู่ในที่โล่ง ยิ่งไปกว่านั้นใบของต้นไม้ยังช่วยสกัดกรองแสงแดด เป็นการให้ร่มเงา แก่อาคารและพื้นที่โดยรอบ ช่วยลดการสะสมของความร้อนในผนังหรือหลังคาตึกและพื้นที่โดยรอบ

 ต้นไม้

หนทางที่ความร้อนจะระบายผ่านเข้าสู่ภายในตัวบ้านก็ลดลง ก่อนอื่นเจ้าของบ้านคงจะต้องสำรวจหารอบๆ บ้านเสียก่อนว่าตำแหน่งหรือแนวใดของบ้านพอที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ หรือไม้ยืนต้นได้ โดยเฉพาะหากสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ทางทิศใต้เรื่อยไปจนถึงทิศตะวันตก ก็จะช่วยกั้นแสงแดดที่ส่องปะทะผนังบ้านหรือที่ส่องผ่านหน้าต่าง เข้าไปในพื้นที่ใช้สอย ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งวัน และยังลดความดุเดือดของอุณหภูมิ ในเวลากลางวันได้อย่างมีพลัง ทั้งนี้เนื่องจากบ้านเราใน 1 ปี นั้น ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่อ้อมทางทิศใต้เป็นเวลานานถึง 9 เดือน หากในบริเวณบ้านมีต้นไม้เดิมขนาดใหญ่อยู่แล้ว ก็อาจเลือกต้นไม่ขนาดย่อมหรือไม้คลุมดินและแม้แต่พืชที่ราบปลูกแทรก เช่นนี้ เพื่อช่วยลดความร้อนสะสมและการเด้งกลับแสงของภูมิประเทศโดยรอบ หากเปรียบกับพื้นถนนคอนกรีตกลางแจ้งร้อนจัด จนไม่สามารถเดินตีนเปล่าได้ และต้องหรี่ตาเวลามอง ก็จะเห็นประโยชน์ของไม้คลุมดินหรือทุ่งหญ้าอย่างชัดแจ้ง

Advertisements