นกสาริกา เป็นศกุนต์ในวงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง ตัวสีผิวสองสี หัวและคอดำ ปากและขอบตาสีเหลือง มีสุรเสียงร่ำร้องอ่อนหวาน เวลากู่จัดคู่เป็นช่องจะโคน จึงมีบางคนนิยมจับมาเลี้ยง แต่ “สาริกา” อันเป็นเครื่องราง มีผู้คนการกำหนดด้วยความเลื่อมใสความเชื่อถือว่ามีคุณในด้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มหานิยม เป็นวิชาที่มีอาถรรพณ์หนาหูหนาตาพอสมควรแต่โบราณกาล พระอาจารย์ผู้ทำนกสาริกานี้ ส่วนมากแล้วหากเป็นประสกจะนิยมไปในทางเสน่ห์ยาแฝดเสียเป็นส่วนมาก แต่ถ้าเป็นพระอาจารย์แล้ว ท่านมุ่งไปในด้านเมตตามหานิยมในการจำหน่าย ในการบอกพาที ให้เป็นที่มลักของผู้คน ซึ่งนกสาริกาที่เอ่ยถึงนี้มีหลายหนทาง ที่พระเกจิอาจารย์ทำขึ้นมา คือ สาริกาลิ้นทอง ใช้การลงตัวหนังสือที่ปลายลิ้น ใช้แต่เพียงการลงเปล่าๆ ไม่ต้องมีการลงหมึกแบบสักยันต์ หรือลงตัวหนังสือที่ฟันซี่หน้าแถบบนก็ได้ จากนั้นก็ให้ลงคาถาควบคุม โดยมากเป็นวิธีที่คฤหัสถ์ผู้ร่ำเรียนวิชาเป็นผู้ทำ ซึ่งตามเหตุการณ์ในอดีตแล้ว นกสาริกา เป็นสกุณจากสวรรค์ ที่มีลิ้นเป็นกนก ได้รับพรจากพันตาให้มีเลี้ยงอ่อนหวานเพื่อขับกล่อมให้หมู่มวลเทวา และเหล่านางอัปสรบนสววรค์ให้เกษมสันต์ นั้นเอง

นกสาริกา

นกสาริกาเขียว

นกสาริกา

นกสาริกา เครื่องราง

Advertisements