งานของวิศวกรนั้นอยู่ในที่ที่ทุกคนมองเห็นงานเหล่านั้นได้

การกระทำของเขาเป็นลำดับขั้นอยู่ในสิ่งที่แข็งแรง

engineer

วิศวกร ไม่สามารถฝังความผิดพลาดของเขาไว้ได้เหมือน พวกแพทย์

ไม่สามารถโต้แย้งข้อผิดพลาด จนจางหายไปในอากาศหรือติเตียนผู้พิพากษาเหมือน ทนายความ

วิศวกร ไม่สามารถปกปิดความล้มเหลวของเขาด้วยต้นไม้หรือไม้เถาเหมือน สถาปนิก

วิศวกร ไม่สามารถกำบังข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของเขาด้วย การติเตียนปรปักษ์ของตนแล้วประชาชนจะลืมเสียเหมือน นักการเมือง

โดยปกติวิศวกรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาไม่ได้กระทำสิ่งนั้น ถ้างานของเขาไม่ได้ความเขาก็ถูกสาปแช่ง

วิศวกร ไม่เหมือนพวกแพทย์ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้ที่อ่อนแอกว่า แต่ชีวิตของเขาอยู่ท่ามกลางผู้แข็งแรง

วิศวกร ไม่เหมือนทนายความที่มีการทะเลาะเป็นอาหารเช้าประจำวัน

แต่งานของวิศวกรคือ งานสร้างสรรค์ และประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อนอำนวยความสะดวกสบายและสร้างความหวังด้วยชีวิตของเขา

engineer

… ประชาชนอาจเคยรู้ชื่อนักการเมืองที่อยากดัง บางคนจารึกนามของตนไว้บนงานนั้น

แต่เมื่อวันปีผ่านไป ประชาชนก็ลืมไปว่า วิศวกรเป็นผู้สร้างงานนั้นขึ้นมา

เขากลับไปมอบเกียรติคุณให้ผู้ก่อตั้งบางคนที่ใช้เงินประชาชน

…แต่วิศวกรภูมิใจที่ได้เห็นว่าความสำเร็จของเขาสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้อื่น

ซึ่งมีวิชาชีพเพียงไม่กี่แขนงจะพบกับความภาคภูมินี้

และเกียรติทั้งหมดที่เขาต้องการคือ คำตัดสินจากเพื่อนร่วมงานของเขา

Advertisements