วัดน้ำฮู มีอยู่ที่แดนเวียงใต้ ของอำเภอ ปาย เป็นที่เข้าประจำที่ของพระอุ่นเมือง พุทธปฏิมากรสิงห์สามชันษาประมาณ 500 ปี ตามคู่มือท่องเที่ยวกล่าวไว้ว่า สร้างด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 28 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ปางมารวิชัย พระองค์นี้พระเศียรโหว่ ส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำซึมออกมาอยู่เสมอ คนธรรมดาและนักท่องเที่ยว นิยมเหยียบย่างไปไหว้พระ และ ขอชมน้ำที่ซึมออกมานี้ โดยทางวัดได้นำมารวมกันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไว้ให้นักท่องเที่ยว นำกลับไปบูชา ถือเป็นสิ่ง มงคลสวยงามแล้ว ในคู่มือท่องเที่ยวมากมายเล่ม บอกว่าราษฎรเพรียกหาวัดนี้ ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเคารพนับถือ ของ อ.ปาย เลยทีเดียว ล่าสุดได้ อัญเชิญพระอุ่นเมืองไว้เป็นพระประธานในพระอุโบสถ

คู่มือท่องเที่ยว วัดน้ำฮู ปาย

ปกติธรรมดาหากไม่ใช่เดือนเย็น ซึ่งเป็นหน้าของการท่องเที่ยว ทางวัดจะปิดประตูโบสถ์ไว้ นักเดินทางที่ตั้งใจไหว้พระพระอุ่นเมือง จึงต้องขออนุญาตจากสมภาร เพื่อเปิดโบสถ์เสียก่อน นอกจากนี้ภายในวัด ยังมีเจดีย์อนุสรณ์สถานพระนางสุพรรณกลัยา พระเชษฐภคินีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ในเขตวัดอีกด้วย คู่มือท่องเที่ยวต่างๆ จึงชมเชยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าหลงใหล สำหรับ การท่องเที่ยวที่ปาย

คู่มือท่องเที่ยว วัดน้ำฮู ปาย

คู่มือท่องเที่ยว: วัดน้ำฮู อ.ปาย

Advertisements