แมกกาซีนออนไลน์ ในปัจจุบันลงความว่าเป็น สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นตอนๆ เหตุด้วยผู้ซื้อดาษ กอบด้วยสาระมากหน้าหลายตา หมายมุ่งส่งให้พิทย พร้อมกับความเบิกบานใจ ความเข้าใจมักเป็นไปในสัณฐานที่ให้ปัญญาสามารถ โดยมีการจัดหาเงินได้จากประชาสัมพันธ์และวางขายดาษ ผู้ใช้รอบรู้ขานรับเป็นลูกทีมได้ คำว่า “นิตยสาร” มูลเหตุมาจากรากศัพท์ คือ นิตย แปลว่า โดยปรกติ และ สาร แปลว่า ประเด็น คำว่า “นิตยสาร” โดยปกติ อาจมีคำจำกัดความ เหลื่อมล้ำกับคำว่า วารสาร ซึ่งออกขายตามกำหนด กาลที่แม่นมั่นเช่นกัน ปัจจุบันนี้เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเหตุให้มี นิตยสารออนไลน์ หรือ นิตยสารในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมิใช่สิ่งตีพิมพ์ แต่ก็ยังเรียกกันว่า “นิตยสาร” หรือ “นิตยสารออนไลน์” หลายอย่างผันแปรโครงไปจัดจ้าน เพราะ อินเทอร์เน็ต เข้ามาเป็นปัจจัย ในชีวิตินทรีย์ประจำวัน และ กิจวัตรของมนุช ดังนั้น เราคงไม่รับไม่ได้ว่า นิตยสารออนไลน์ หรือ แม้แต่ E-book แบบเรียน และสื่อ งานพิมพ์ต่างๆ จะแปรปรวนไปสู่ระบบ Digital กันบานตะเกียง ปัจจุบัน หนังสือหลายเล่ม หรือ หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร วรสาร หนังสือเรียน หรือ แม้แต่ แมกกาซีน รายสัปดาห์ ก็หันมาทำเป็นระบบดิจิตัล กันหมดเป็น E-book หรือ นิตยสารออนไลน์ นั้นเอง ผู้อ่านทั้งหลาย ก็เลือกอ่านได้กันตามชอบ หรือ ตามสะดวก เราในฐานะผู้บริโภค สามารถเลือกอ่านได้อยู่แล้วหละ 🙂

นิตยสารออนไลน์

Advertisements