ไม่ว่าเวลาไหน การศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ ดังคำกล่าวที่มักมีคนกล่าวอ้างเสมอๆว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” เป็นคำกล่าวที่ แสดงถึงทัศนะให้เห็นว่า คนไทยเราก็มีความสนใจกับการศึกษา แม้บ้างครั้งจะขาดโอกาสไปก็ตามที แต่เมื่อโอกาสมาถึงไม่ว่ามาช้าหรือเร็ว เขาก็สามารถที่จะไขว้ขว้า และทำให้สำเร็จได้

ในปัจจุบัน ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะให้ความกังวล คิดมาก และกังขากับการศึกษาในสมัยนี้ของบุตรหลาน ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ การเรียนการสอน เนื้อหาของการเรียนก็ถูกพัฒนาเปลี่ยนไปเช่นกัน

เวลานี้ เด็กตัวเล็กตัวน้อยเพียงชั้นประถม หรือยาวไปจนถึงเด็กมหาวิทยาลัยบางคน กลับถูกบังคับหรือ เต็มใจก็ตาม เรียนพิเศษอะไรต่ออะไรมากมาย ด้วยความต้องการของผู้ปกครอง อาจเป็นเพราะการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น สังคมยุคโลกาภิวัติ และปัจจัยอื่นๆมากมาย
แต่กระนั้น การเรียนพิเศษก็แสดงให้เห็นถึงการแบ่งชนชั้นในสังคมได้ไม่น้อย หากเป็นลูกคนจน…เขาจะมีโอกาสได้เรียนพิเศษตามเพื่อนๆคนอื่นหรือไม่กัน?

หากคำถามคือ…แล้วการศึกษาในโรงเรียนเล่า ไม่พอเพียงสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันแล้วหรือ? ทำไมเราต้องให้เด็กๆของเราไปเรียนพิเศษ ในเวลาที่เขาควรจะหยุดพักบ้าง ได้ใช้เวลาสมกับเป็นเด็กในวัยนั้นกัน อะไรคือความจำเป็นหรือ?

เรียนพิเศษ

ท้ายที่สุด อยากฝากให้ท่านผู้ปกครองทุกๆท่าน ให้ึคิดถึุง บุตรหลานของท่านบ้าง เข้าใจถึงบุตรหลานในปกครองของท่านบ้างไม่มากก็น้อย และ โปรดพิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี กับการเรียนพิเศษ หากนำค่าเรียนพิเศษที่เกินจำเป็นนั้น ไปให้เด็กยากไร้ผู้ไม่มีฐานะพอจะเข้าศึกษาในโรงเรียน คงได้มากอยู่ไม่น้อย ทั้งยังเป็นการหยิบยื่นโอกาสที่ดี และช่วยสร้างอนาคตของเด็ก รวมไปถึงประเทศชาติของเราอีกด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้่ปกครองทั้งหลาย อย่าคิดแคบๆ คิดในกรอบ คิดตามคนอื่นที่เขาว่ากัน เห็นคนอื่นทำอย่างไร ก็เดินตามรอยเขาไปเสียหมด … คิดนอกกรอบ คิดออกนอกหน้า กันบ้าง : )

Advertisements