การอ่านหนังสือ นั้นไม่เพียงเป็นกาีรเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อ่าน หากแต่ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปชาติบ้านเมืองอีกด้วย เพราะ ปัญญาของประชาชน ก็คือผลผลิตของประเทศชาติ

เมื่อกล่าวถึงสถานการณ์ การอ่านของเด็กไทย ในปัจจุบันนั้น ก็ช่างน่าเหนื่อยใจเหลือเกิน เพราะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2548 สำรวจพบว่า อัตราการอ่านหนังสือเด็กไทยโดยเฉลี่ยเพียงปีละ 5 เล่มต่อคน เท่านั้น !! ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกา อัตราการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยปีละ 50 เล่มต่อคน คิดในอีกแง่ อาจเป็นเพราะบ้านเมืองเรามีสื่อเร้าอื่นๆ ทั้งโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรูปลักษณ์น่าสนใจประกอบกับเป็นสื่อใหม่ทันสมัยเป็นที่นิยมของเด็กมากกว่า แต่!? ประเทศอเมริกาก็มีเหมือนกันไม่ใช่เหรอ? ดังนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยเพราะมีช่องทางอื่น ส่วนปัจจัยหรือประเด็นสำคัญน่าจะมากจากจำนวนมากขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ไม่มีหนังสือให้เด็กๆอ่านกระัมัง

อ่านหนังสือ

คุณ ศิวพร อโนทัยสินทวี แฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมเยาวชน ปี 2006 แนะนำพ่อแม่ถึงเทคนิคและวิธีเพื่อให้บุตรหลานของท่านมีนิสัยรักการอ่าน ชอบการอ่าน ว่า

ควรเริ่มจากการอ่านหนังสือการ์ตูน ที่มีรูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ และเปลี่ยนทัศนคติของเด็กว่า การอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องยากและน่าเบื่อ แต่ทั้งนี้ืทั้งนั้น ควรเลือกการ์ตูนที่เหมาะสม จากนั้นจึงพัฒนาเป็นการอ่านหนังสือที่มีตัวหนังสือมากขึ้น ภาพน้อยลง และพัฒนาไปเรื่อยๆ จนเหลือแต่ตัวอักษร ก็จะทำให้เด็กค่อยๆ ซึมซับและชอบอ่านในที่สุด แต่ที่สำคัญนั้นคือครอบครัว ต้องสนับสนุนด้วยการเลือกหาหนังสือที่เหมาะสม ไม่ใช่เคี่ยวเข็ญ ขู่เข็ญ บังคับให้อ่าน แต่นี่คือการปลูกฝัง เสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นักแสดงวัยรุ่น พริมรตา เดชอุดม ก็ได้พูดถึง ความสำคัญของการอ่าน ว่า

การอ่านหนังสือช่วยในเรื่องสมาธิ การจดจำ การใช้สายตา และที่สำคัญช่วยฝึกจิตนาการ ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก นอกจากนี้ การอ่านหนังสือเหมือนเป็นการการเปิดประตูบานเล็ก ที่สามารถนำเด็กๆ ไปสู่โลกที่กว้างขึ้น ต้องการรู้เรื่องอะไร สนใจอะไร แค่เปิดหนังสืออ่านก็ทำให้รู้และเข้าใจมากขึ้น การอ่านทำให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ในสิ่งดี สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ควร ให้เกิดสังคมและเกิดกับตัวเอง ถ้าอยากจะัฉลาดและเก่ง ก็ต้องอ่านหนังสือมากขึ้น สำหรับตัวเองตั้งแต่เด็กๆ เห็นหนังสือวางอยู่ทั่วบ้าน จนต้องหยิบขึ้นมาอ่าน

อ่านหนังสือ

ดังนี้แล้ว อย่าลืมชักชวนคนใกล้ตัว มาร่วมกันอ่านหนังสือกันให้มากๆ เพราะนอกจากจะพัฒนาตัวเองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาประเทศชาติไปอีกทางนึงด้วย . ..

Advertisements